เพลงที่รัก English Version

โดย ดร.พี่นุ้ย - English Breakfast
www.nuienglish.com
www.facebook.com/nuienglish

เพลงที่รัก English Version
เพลงประกอบละคร เกมร้ายเกมรัก
โดยปราโมทย์ ปาทาน 

                จะรักเธอไปจนตาย ทั้งหัวใจให้เธอไปหมดแล้ว
                I’ll love you till I die. All my heart is given to you.
 
                ที่รัก เธอคือดวงใจของฉัน (คือดวงใจของฉัน)
                My love, you are my heart and soul.
 
                จะรักเธอไปนานนานจนรักใครไม่ได้
                This love will never fail. I can love no one else.
 
                ที่รัก ฉันรักเธอได้ยินไหม
                My dear, I love you. Did you hear?