แบ่งปันสำนวนภาษาที่อาจใช้ได้กับการเขียนบทความ (วิจัย วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ)

โดย ดร.พี่นุ้ย - English Breakfast
www.nuienglish.com
www.youtube.com/nuienglish

          คนที่ทำวิทยานิพนธ์หรือ thesis จะต้องทำ literature review หรือเรียกว่าทบทวนวรรณกรรม คือการไปค้นคว้างานวิจัยที่มีมาก่อนหรือทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จะทำนั่นแหละ เราก็ต้องมีการให้คำจำกัดความคำศัพท์กันหน่อย 

           ตัวอย่างเอางานของพี่นุ้ยเลยแล้วกัน พี่นุ้ยทำหัวข้อ job satisfaction ก็ต้องบอกว่าความพึงพอใจต่องานนั้นหมายถึงอะไร โดยมากนึกคำว่า"หมายถึง" เราก็นี่เลย Job satisfaction means an attitude toward working.

ลองทางเลือกอื่นๆก็ดีนะจ๊ะ ยังมีคำอื่นๆที่เราใช้ในการนิยามศัพท์ได้ เช่น
 
           1. denotes --> Job satisfaction denotes an attitude toward working.
 
           2. refers to -->Job satisfaction refers to an attitude toward working.
 
           3. is defined as --> Job satisfaction is defined as an attitude toward working. 
                define แปลว่าให้คำจำกัดความ เห็น v. to be บวก v. 3 ก็จะเป็นประโยคถูกกระทำค่ะ 
                is defined as ถูกให้คำจำกัดความว่าเป็น 

           4.อีกตัวหนึ่งที่ใช้โครงสร้างคล้ายกัน และมักใช้ในงานวิชาการ งานวิจัย คือ is conceptualized as ถูกให้คอนเซปว่าเป็น -->Job satisfaction is conceptualized as an attitude toward working.