การแต่งประโยคโดยใช้ whether

 โดย ดร.พี่นุ้ย - English Breakfast
www.nuienglish.com


          whether แปลว่า หรือไม่ ตัวอย่างเช่น I sometimes wonder whether you love me at all. บางครั้งฉันสงสัยว่าเธอรักฉันบ้างหรือไม่

          สังเกตว่าความหมายมีลักษณะเหมือนจะเป็นคำถาม แต่ไม่ใช่คำถามเพราะเขาแค่จะสื่อเป็นประโยคบอกเล่าว่าเขาสงสัย ดังนั้น แทนที่จะถามว่า Do you love me? จึงใช้ว่า I wonder whether you love me คือใช้ whether แล้วเรียงเหมือนประโยคบอกเล่าธรรมดา บางทีอาจจะเห็นใช้ whether you love me or not ก็ได้

          อย่าใช้ I wonder do you love me? อย่างนี้ผิดนะคะ เพราะไม่ใช่ประโยคคำถาม

          การใช้ whether แบบนี้เห็นได้บ่อยๆในชีวิตประจำวัน ลองดูตัวอย่าง (เพลงจะรักหรือจะร้าย) 

          ตกลงว่าเธอจะเอายังไงกับฉัน ไม่รู้เธอมาแบบไหน เธอจะดีหรือเธอจะร้าย ก็ฉันยังไม่เข้าใจ
          What do you want to get from me? I don’t know what you are like. Whether you are a mad or gentle guy. I still don’t understand. (I still don’t understand whether you are a mad or gentle guy.)

          What do you want to get from me? อันนี้เป็นประโยคคำถามจริงๆ 
 
          I don’t know what you are like. ตรงนี้ไม่ได้ตั้งใจจะถาม แต่จะบอกว่าฉันไม่รู้ แทนที่บอกว่า What are you like? คุณเป็นคนแบบไหน เราจึงใช้ I don’t know what you are like. เรียงแบบประโยคบอกเล่า 

          I still don’t understand whether you are a mad or gentle guy. ถ้าเป็นประโยคคำถามต้องการคำตอบว่าใช่ ไม่ใช่ จะใช้ Are you a mad or gentle guy? แต่นี่เขาจะบอกว่าไม่เข้าใจ ไม่ได้ต้องการถาม เราจึงนึกถึง whether 

          I don’t understand whether you are a mad or gentle guy. ใช้ whether แล้วเรียงส่วนที่เหลือเหมือนประโยคบอกเล่า