ข้อสอบเอ็นทรานซ์ วิทยาศาสตร์ กายภาพชีวภาพ ครั้งที่ 1 / 2548 มีนาคม 2548 เรื่องที่ 1-5

วิชา : วิทย์กายภาพ ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 50 ข้อ ผู้เข้าชม : 4,110 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  การที่โลกบริเวณเส้นศูนย์ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากกว่าบริเวณอื่นทำให้เกิดปรากฏการณ์ในข้อใด
ก. การเกิดลมบก-ลมทะเล
ข. การเกิดกระแสน้ำอุ่น-กระแสน้ำเย็น
ค. การเกิดวัฏจักรน้ำ
 
ก และ ค
2 )  ข้อใดเป็นการให้พลังงานแสงอาทิตย์โดยทางอ้อม
ก. การทำเกลือสมุทร
ข. การจุดไฟโดยใช้เตาสุริยะ
ค. การกินกันตามห่วงโซ่อาหาร
ง. การใช้เซลล์สุริยะสำหรับการสื่อสารผ่านดาวเทียม
 
ก และ ข
ข และ ค
ค และ ง
ง และ ก
3 )  สารเคมีในข้อใดเมื่อถูกแสงแล้วเปลี่ยนเป็นสีดำ
 
โซเดียมคลอไรด์
ซิลเวอร์โบร์ไมด์
เฟอริกแอมโมเนียมซิเตรต
โพแทสเซียมเฮกซไซยาโนเฟอเรต
4 )  ข้อใดถูก
 
น้ำมันดิบพบอยู่ระหว่างหินชั้นกับแก๊ส
น้ำมันดิบเกิดจากการหมักตัวของสารอินทรีย์ซึ่งมีสารประกอบเคโรเจนผสมอยู่
น้ำมันแต่ละชนิดที่กลั่นได้เป็นสารบริสุทธ์ เพราะมีเทคโนโลยีในการกลั่นโดยใช้คอมพิวเตอร์
การกลั่นน้ำมันต้องใช้วิธีกลั่นแบบลำดับส่วน เพราะน้ำมันมีองค์ประกอบที่มีจุดเดือดแตกต่างกัน
5 )  น้ำมันเบนซินในข้อใดที่ทำให้เครื่องยนต์เดินเรียบไม่กระตุกสารประกอบไฮโดรคาร์บอน


ของน้ำมันเบนซิน

จำนวนอะตอมคาร์บอน


ในหนึ่งโมเลกุล

จุดเดือด (^oC)

A


B


C


D

12


8


7


2

230


78


75


25

 
A
B
C
D
6 )  แก๊สในข้อใดนิยมใช้เป็นสารขับดันในกระป๋องสเปรย์แทนแก๊สคลอโรฟลูออโรคาร์บอน
 
แก๊สมีเทน
แก๊สอีเทน
แก๊สธรรมชาติเหลว
แก๊สปิโตรเลียมเหลว
7 )  ข้อใดกล่าวถึงหินลิกไนต์ได้ถูกต้อง
 
มีร้อยละของไฮโดรเจนต่ำกว่าถ่านหินบิทูมินัส
ให้ค่าความร้อนต่ำกว่าถ่านหินแอนทราไซต์
เผาไหม้แล้วไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
พบได้มากที่สุดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
8 )  สารในข้อใดที่ได้จากการกลั่นสลายไม้ ซึ่งให้สารที่มีมูลค่ามากกว่าถ่านไม้ แต่มีโทษต่อร่างกาย
 
ทาร์ ทำให้เกิดโรคมะเร็งปอด
เอทิลแอลกอฮอล์ทำลายประสาทสายตา
เมทิลแอลกอฮอล์ ทำลายศูนย์ควบคุมการทรงตัว
อะซิโตน ทำให้เกิดมะเร็งผิวหนัง
9 )  ข้อใดเป็นการนำธาตุกัมมันตรังสีไปใช้ประโยชน์ได้ถูกต้อง
 
ใช้คาร์บอน-14 กำจัดแมลง
ใช้ไอโอดีน -131 รักษาโรคมะเร็ง
ใช้โคบอลต์ -60 ชะลอการสุกของผลไม้
ใช้ฟอสฟอรัส -32 ตรวจสอบความผิดปกติของต่อมไทรอยด์
10 )  ถ้าครึ่งชีวิตของธาตุ C มีค่า 25 ปี โดยเริ่มต้นมีธาตุ C อยู่ 10 กรัม เวลาผ่านไปกี่ปีจึงจะเหลือธาตุ C 0.625 กรัม
 
50 ปี
75 ปี
100 ปี
150 ปี
11 )  เมื่อให้แสงตกกระทบวัตถุโปร่งใสในข้อใด จึงจะทำให้ลำแสงตกกระทบ ลำแสงสะท้อนและลำแสงที่ทะลุผ่านออกมาอยู่บนเส้นเดียวกัน
 
12 )  ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการมองเห็นปลาอยู่ในตู้กระจกมีจำนวนมากกว่าที่เป็นจริง
 
มุมตกกระทบโตกว่ามุมวิกฤติ
เกิดการสะท้อนกลับหมดของแสง
ผู้สังเกตไม่สามารถมองทะลุผิวน้ำออกไปสู่อากาศได้
แสงจากปลาผ่านตัวกลางที่มีค่าดัชนีหักเหจากน้อยไปมาก
13 )  ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้เห็นท้องฟ้าเป็นสีแดงในตอนเย็น
 
แสงสีแดงมีการกระเจิงแสงได้น้อยกว่าแสงสีอื่น
แสงสีแดงมีการกระจายแสงไปทุกทิศทางอย่างไม่เป็นระเบียบ
แสงสีแดงเกิดการตกกระทบกับละอองไอน้ำ จึงกระจายเต็มท้องฟ้า
แสงสีแดงมีความยาวคลื่นสั้น เคลื่อนที่ได้เร็ว จึงเข้าสู่นัยย์ตาได้ดีกว่า
14 )  เมื่อมองแสงที่สะท้อนจากผิวมันผ่านหัวกรองแสง โดยค่อย ๆ หมุนหัวกรองแสงไปจนครบรอบ พบว่าความเข้มแสงไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อใช้หัวกรองแสง ก และความเข้มของแสงมืดและสว่างสลับกันไปเมื่อใช้หัวกรองแสง ข ดังนั้นหัวกรองแสง ก และ ข เป็นข้อใดตามลำดับ
 
เลนส์เฟรแนล และแผ่นโพลารอยด์
แผ่นพลาสติกใส และเลนส์เฟรแนล
แผ่นโพลารอยด์ และแผ่นพลาสติกใส
แผ่นพลาสติกใส และผ่านโพลารอยด์
15 )  ใช้แวนขยายที่มีความยาวโฟกัส 10 ซม. ส่องดูแมลงที่ระยะห่างเท่าใดจึงจะเห็นได้ชัดที่สุด
 
5 ซม. ถึง 8 ซม.
10 ซม. ถึง 15 ซม.
15 ซม. ถึง 20 ซม.
20 ซม. ถึง 25 ซม.
16 )  เหตุใดกล้องถ่ายรูปอย่างง่ายจึงต้องเป้นกล้องทึบแสง
 
กระดาษฝ้าซึ่งไวต่อแสงอยู่ภายในกล่องทึบแสง
กล้องถ่ายรูปอย่างง่ายไม่ได้เป็นระบบเลนส์เดี่ยวสะท้อนแสงที่คอยรวมแสงจากทุกด้าน
ต้องการให้เกิดการสะท้อนแสงภายในจนไปตกบนกระดาษแอมโมเนีย
กันไม่ให้แสงจากด้านข้างซึ่งไม่ให้ผ่านเลนส์หน้ากล้องมาตกลงบนกระดาษแอมโมเนีย
17 )  ข้อใดกล่าวถึง แสงสีปฐมภูมิถูกต้อง
 
แสงสีที่ผสมกับแสงสีอื่นแล้วจะเห็นได้แสงสีขาว
แสงสีที่เมื่อนำฉากขาวมารับจะเห็นเป็นสีขาว
แสงสีที่ไม่สามารถนำแสงสีอื่นมาผสมให้เหมือนได้
แสงสีที่เมื่อนำฉากสีใด ๆ มารับจะเห็นเป็นสีของฉากนั้น
18 )  เมื่อมองผู้ที่สวมชุดสีแดงม่วง ในห้องที่มีแสงสีน้ำเงิน จะเห็นเป็นสีตามข้อใด
 
สีดำ
สีน้ำเงินทึบ
สีน้ำเงินม่วง
สีแดงม่วง
19 )  ชายคนหนึ่งมองเห็นแถบสีของธงชาติไทยจากแดง ขาว น้ำเงิน เป็นสีแดง เหลือง ดำ ตามลำดับ แสดงว่าเขามีความผิดปกติของเซลล์ประสาทตามข้อใด
 
รูปแท่งที่ไวต่อแสงสีน้ำเงิน
รูปแท่งที่ไวต่อแสงสีขาว
รูปกรวยที่ไวต่อแสงสีน้ำเงิน
รูปกรวยที่ไวต่อแสงสีขาว
20 )  เมื่อดูภาพยนตร์สังเกตเห็นคนในภาพยนตร์เดินเร็วกว่าปกติผิดจากธรรมชาติ ข้อใดถูก
 
ภาพยนตร์ถ่ายทำด้วยความเร็วสูงกว่าปกติ แต่นำมาฉายด้วยความเร็วปกติ
ภาพยนตร์ถ่ายทำด้วยความเร็วสูงกว่าปกติ แต่นำมาฉายด้วยความเร็วช้ากว่าปกติ
ภาพยนตร์ถ่ายทำด้วยความเร็วช้ากว่าปกติ แต่นำมาฉายด้วยความเร็วปกติ
ภาพยนตร์ถ่ายทำด้วยความเร็วปกติ แต่นำมาฉายด้วยความเร็วช้ากว่าปกติ
21 )  ข้อใดผิด
 
การที่เห็นกระดาษเป็นสีขาว เพราะกระดาษมีตัวสีสีขาว
การที่เห็นกระดาษสีขาวเป็นสีแดง เมื่อมีแสงสีแดงมากระทบเพราะในแสงสีแดงมีตัวสีสีแดง
ตัวสีที่เป็นคู่เติมเต็มผสมกันจะได้ตัวสีเป็นสีดำ
ตาของคนเราสามารถมองเห็นแสงสีขาวได้
22 )  เมื่อนำแผ่นกรองแสงสีส้มกั้นแสงจากหลอดไฟแล้วใช้แผ่นเกรตติงส่องดูจะเห็นสเปกตรัมของแสงตามข้อใด
 
แดง เหลือง แดงม่วง เขียว
เหลือง ส้ม แดง เขียว
น้ำเงิน เหลือง เขียว แดง
แดงม่วง น้ำเงิน ส้ม แดง
23 )  แก้วน้ำชนิดและขนาดเดียวกัน 3 ใบ สีเขียว สีขาว และสีดำ เมื่อใส่น้ำในปริมาณเท่ากัน แล้วนำไปวางกลางแดด เมื่อวัดอุณหภูมิของน้ำในแก้วแต่ละใบพร้อมกัน ตัวเลขที่วัดได้ในข้อใดมีความเป็นไปได้มากที่สุด
ข้อ

อุณหภูมิของน้ำในแก้วเป็นองศาเซลเซียส

ใบสีเขียว

ใบสีขาว

ใบสีดำ

1


2


3


4

30


32


32


35

32


30


32


32

35


35


35


30

 
1
2
3
4
24 )  ตัวสีสีน้ำเงินได้จากการผสมตัวสีในข้อใด
 
เหลืองและแดงม่วง
น้ำเงินเขียวและเหลือง
แดงม่วงและน้ำเงินเขียว
น้ำเงินเขียวและเขียว
25 )  ข้อใดเป็นหน้าที่ของชั้นฟิลเตอร์สีเหลืองในฟิล์มสี
 
กรองให้แสงสีเหลืองผ่าน
กรองไม่ให้แสงสีน้ำเงินผ่าน
ควบคุมปริมาณแสงสีเหลืองให้ผ่านไปในปริมาณที่เหมาะสม
ควบคุมปริมาณแสงสีน้ำเงินให้ผ่านไปในปริมาณที่เหมาะสม
26 )  ข้อใดเป็นความแตกต่างระหว่างฟิล์มสีชนิดเนกาตีฟและโพสิตีฟ
 
สารเจลาตินใสบนสุด
สารเจลาตินใสล่างสุด
ลำดับชั้นของสารไวแสง
สารคู่ควบสีในแต่ละชั้นขิงสารไวแสง
27 )  พืชผักผลไม้ในข้อใดไม่มีสารแคโรทีนอยด์
 
ผลฟักทอง
หัวมันเทศ
ผลสตอเบอรี่
มะละกอสุก
28 )  นางสาว ก นำปากกาเคมีหลาย ๆ สีจุดลงไปบนกระดาษกรองแล้วนำไปจุ่มให้ปลายกระดาษด้านหนึ่งแช่อยู่ในน้ำเพื่อศึกษาเรื่องใด
 
การกระจายของตัวสี
การละลายน้ำของตัวสี
การแยกตัวสีออกจากน้ำ
การแยกตัวสีออกจากสีผสม
29 )  ข้อใดเป็นการใช้สีเคลือบผิวที่ไม่ถูกต้อง
 
ใช้สีน้ำมันเคลือบกระป๋องโลหะกันสนิม
ใช้เรซินผสมสีน้ำมันทาบ้านไม้ให้เป็นเงามัน
ใช้ทินเนอร์ผสมลงไปในสีน้ำมันเพื่อให้ได้สีที่จางลง
ใช้น้ำมันสนผสมลงไปในสีพลาสติกเพื่อให้ทาสีได้ง่ายขึ้น
30 )  เทคนิคการย้อมผ้าข้อใดไม่ถูกต้อง
 
การมัดผ้าเปียกแน่น ๆ ช่วยป้องกันไม่ให้สีซึมเข้าไปในบริเวณที่ถูกมัดได้
การใส่มอร์แดนซ์ ช่วยให้สีติดผ้าได้ดีขึ้น
การใส่โซเดียมคลอไรด์ในขณะย้อมผ้า ช่วยให้ผ้าสะอาดขึ้น
การใส่สารส้มผสมในสีย้อมผ้า ทำให้สีติดผ้าทนทานขึ้น
31 )  การทดลองเรื่องกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ถ้าต้องการให้เข็มแอมมิเตอร์เบนไปทางซ้าย หรือทางขวามากขึ้น ทำได้ตามข้อใด
 
เคลื่อนขั้วแม่เหล็กขึ้นลงอย่างช้า ๆ ผ่านขดลวด
เพิ่มจำนวนรอบของขดลวดที่หมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็ก
เคลื่อนขดลวดอย่าง ๆ ในทิศทางที่ขนานกับเส้นแรงแม่เหล็กนั้น
ติดแม่เหล็กซ้อนแม่เหล็กเดิมอีกข้างละ 1 แท่งโดยให้ขั้วต่างกันหันเข้าหากัน
32 )  โรงไฟฟ้าในข้อใดสามารถสร้างได้ในภูมิประเทศเป็นที่ราบทะเลทราย
 
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน และโรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส
โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส และโรงงานดีเซล
โรงไฟฟ้าดีเซล และโรงงานไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์
โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์
33 )  โรงไฟฟ้าในข้อใดใช้กังหันไอน้ำไปผลิตพลังงานไฟฟ้า
 
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน และโรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส
โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส และโรงไฟฟ้าดีเซล
โรงไฟฟ้าดีเซล และโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์
โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ และโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
34 )  ไฟฟ้ากระแสสลับจากโรงไฟฟ้าเดียวกัน เมื่อนำมาใช้ตามบ้านพักอาศัยและโรงงานอุตสาหกรรมจะมีลักษณะตามข้อใด
 
ความต่างศักย์ต่างกัน ความถี่ต่างกัน
ความต่างศักย์ต่างกัน ความถี่เท่ากัน
ความต่างศักย์เท่ากัน ความถี่ต่างกัน
ความต่างศักย์เท่ากัน ความถี่เท่ากัน
35 )  จากรูป อุปกรณ์ A และ B เป็นฟิวส์ขนาด 5 และ 10 แอมแปร์ตามลำดับ เมื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานโดยฟิวส์ A และ B ไม่ขาด แสดงว่าค่ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นไปตามข้อใด
 
ระหว่าง 0-5 แอมแปร์
ระหว่าง 5-10 แอมแปร์
ระหว่าง 10-15 แอมแปร์
ระหว่าง 15-20 แอมแปร์
36 )  อุปกรณ์ชนิดหนึ่งเมื่อมีกระแสไฟฟ้าเกินจะตัดวงจรไฟฟ้าให้ แต่เมื่อแก้ไขขนาดกระแสไฟฟ้าแล้วก็สามารถใช้งานต่อได้ใหม่โดยไม่ต้องเปลี่ยนฟิวส์ อุปกรณ์ชนิดนี้คือข้อใด
 
คัทเอาท์
สวิตช์ 2 ทาง
สวิตช์อัตโนมัติ
สวิตช์ธรรมดา
37 )  การใช้เต้าเสียบหลายอันกับเต้ารับอันเดียวที่มีหลายช่องจะต้องคำนึงถึงข้อใดจึงถูกต้อง
ก. กระแสที่ผ่านเต้าเสียบทุกอันรวมกันน้อยกว่าขีดจำกัดของเต้ารับ
ข. กระแสที่ผ่านเต้าเสียบทุกอันรวมแล้วเท่ากับขีดจำกัดของเต้ารับ
ค. กระแสที่ผ่านเต้าเสียบทุกอันรวมมากกว่า 2 เท่าของขีดจำกัดของเต้ารับ
ง. กระแสที่ผ่านเต้าเสียบทุกอันรวมมากกว่า 3 เท่าของขีดจำกัดของเต้ารับ
 
ก และ ข
ข และ ค
ค และ ง
ง และ ก
38 )  จากรูปวงจรไฟฟ้าในบ้าน หมายเลข 1, 2, 3 และ 4 ควรเป็นข้อใด ตามลำดับ เพื่อให้หลอดไฟฟ้าสว่าง
 
ฟิวส์ สะพานไฟ สวิตช์ และหลอดไฟ
สะพานไฟ ฟิวส์ สวิตช์ และหลอดไฟ
ฟิวส์ สะพานไฟ หลอดไฟ และสวิตช์
สะพานไฟ สวิตช์ และหลอดไฟ
39 )  จากอัตราค่าไฟฟ้าดังตาราง ถ้านาย ก เสียค่าไฟฟ้าในเดือนกันยายนเท่ากับ 7.5 บาท เขาใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดกี่หน่วย
 
10 หน่วย
15 หน่วย
20 หน่วย
25 หน่วย
40 )  จากวงจรดังรูป เมื่อต่อสวิตช์เข้ากับตัวต้านทาน ก พบว่ามอเตอร์กระแสตรง มีความเร็วเป็นครึ่งหนึ่งของความเร็วของมอเตอร์ เมื่อต่อสวิตช์เข้ากับตัวต้านทาน ข ข้อใดถูก
 
ความต้านทาน ก มากว่า ข
ความต้านทาน ก เท่ากับ ข
ความต้านทาน ก น้อยกว่า ข
ความต้านทาน ข เป็น 2 เท่าของ ก
41 )  ข้อใดเรียงลำดับชนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตามความถี่จากน้อยไปมากได้ถูกต้อง
 
ไมโครเวฟ รังสีอินฟราเรด รังสีแกมมา
คลื่นวิทยุ รังสีอัลตราไวโอเลต รังสีอินฟราเรด
ไมโครเวฟ รังสีเอกซ์ รังสีอินฟราเรด
รังสีอัตราไวโอเลต รังสีอินฟราเรด ไมโครเวฟ
42 )  ข้อใดไม่ใช่แหล่งกำเนิดของรังสีอัลตราไวโอเลต
 
ดวงอาทิตย์
หลอดนีออน
เครื่องถ่ายเอกสาร
หลอดแบล็คไลต์
43 )  ในบรรยากาศบนพื้นโลกจะพบรังสีชนิดใดมากที่สุด
 
รังสีเอกซ์
รังสีแกมมา
รังสีอินฟราเรด
รังสีอัลตราไวโอเลต
44 )  ในการฉายรังสีเอกซ์ผ่านคนไข้ และทำให้เกิดภาพบนฟิล์มเห็นเป็นอวัยวะต่าง ๆ ได้เพราะเหตุใด
 
ความเข้มของรังสีเอกซ์ที่ผ่านอวัยวะต่าง ๆ มีค่าเท่ากัน
ช่วงเวลาที่อวัยวะต่าง ๆ ได้รับรังสีเอกซ์เท่ากัน
อวัยวะต่าง ๆ ดูดกลืนรังสีเอกซ์ได้ไม่เท่ากัน
ระยะห่างจากเครื่องฉายรังสีเอกซ์ถึงคนไข้คงที่
45 )  ข้อใดกล่าวถึงรังสีคอสมิกไม่ถูกต้อง
 
มีพลังงานอยู่ในช่วงรังสีแกมมา
มีแหล่งกำเนิดมาจากดวงอาทิตย์ และดาวฤกษ์อื่น ๆ
เป็นต้นกำเนิดของคลื่นรังสีเอกซ์จากนอกโลก
ตรวจวัดได้ด้วยเครื่องไกเกอร์เคาร์เตอร์
46 )  อุปกรณ์ข้อใดในเครื่องรับวิทยุอย่างง่าย ทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าช่วงคลื่นวิทยุให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าของเสียง
 
ขดลวด
ไดโอด
ตัวเก็บประจุ
ทรานซิสเตอร์
47 )  ข้อใดเป้นคลื่นที่สะท้อนในบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์กลับมายังผิวโลก
 
คลื่นฟ้า
คลื่นพื้นดิน
คลื่นวิทยุในระบบเอฟ เอ็ม
คลื่นไมโครเวฟ
48 )  ข้อใดกล่าวถึงหลอดภาพของเครื่องรับโทรทัศน์สีไม่ถูกต้อง
 
ประกอบด้วยจอภาพฉาบด้วยสารวาวแสงสามชนิด
ภาพสีบนจอเกิดจากการผสมของแสงสีปฐมภูมิ
ประกอบด้วยเครื่องกำเนิดอิเล็กตรอน ที่สร้างลำอิเล็กตรอน 3 ลำ
สีของสารวาวแสงแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับความเข้มของลำอิเล็กตรอน
49 )  ข้อใดกล่าวถึงระบบเรดาร์ไม่ถูกต้อง
 
ใช้คลื่นไมโครเวฟ เพื่อไม่ให้ถูกรบกวนจากคลื่นวิทยุ
จานโค้งรูปพาราโบลา ทำหน้าที่เป็นสายอากาศของเรดาร์
จานโค้งทำหน้าที่ทั้งส่งและรับคลื่นไมโครเวฟ
การหมุนได้รอบแกนของจานโค้ง เพื่อตรวจหาตำแหน่งของวัตถุที่อยู่รอบได้ทุกทิศทาง
50 )  ข้อใดกล่าวถึง “ดาวเทียมสื่อสารลอยฟ้า” ไม่ถูกต้อง
 
โคจรรอบโลกในทิศทางผ่านขั้วโลกเหนือไปยังขั้วโลกใต้
โคจรรอบโลกด้วยอัตราเร็วเชิงมุมเท่ากับโลกหมุนรอบตัวเอง
ดาวเทียมสื่อสารที่วงโคจรสูงจะครอบคลุมพื้นที่สื่อสารได้มาก
ดาวเทียมสื่อสารทำหน้าที่สะท้อนสัญญาณจากสถานีส่งไปยังสถานีรับ