ข้อสอบเอ็นทรานซ์ วิทยาศาสตร์ กายภาพชีวภาพ ครั้งที่ 2 / 2547 ตุลาคม 2547 เรื่องที่ 6-10

วิชา : วิทย์กายภาพ ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 50 ข้อ ผู้เข้าชม : 3,501 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  จากรูป ถ้าผู้สังเกตอยู่ที่ตำแหน่ง (3) จะเป็นเวลาตามข้อใด
 
6 โมงเช้า
เที่ยงวัน
6 โมงเย็น
เที่ยงคืน
2 )  ข้อใดผิด
 
ดาวที่มุมเงยเท่ากันและอยู่สูงจากขอบฟ้าเท่ากัน
เมืองที่มีลองจิจูด 111.5 องศา มีเวลาต่างจากเมืองที่มีลองจิจูด 126.5 องศาอยู่ 1 ชั่วโมง
ขณะดาวตกทางทิศตะวันตก จะมีมุมอาซิมุท 270 องศา
เมืองที่มีลองจิจูด 90 องศาตะวันตก จะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นช้ากว่าเมืองที่มีลองจิจูด 150 องศาตะวันตก
3 )  จากรูปแสดงแบบจำลองการเกิดดิถีของดวงจันทร์ ตำแหน่งในข้อใดแสดงวันเดือนดับ
 
ตำแหน่งที่ 1
ตำแหน่งที่ 3
ตำแหน่งที่ 5
ตำแหน่งที่ 7
4 )  ถ้าโลกหมุนรอบตัวเองครอบรอบใช้เวลามากขึ้น 1 เท่า และดวงจันทร์โคจรรอบโลกใช้เวลามากขึ้น 1 เท่า ข้อใดถูก
 
คนบนโลกจะเห็นดวงจันทร์เพียงด้านเดียว
คนบนโลกจะเห็นดวงจันทร์ทั้งสองด้าน
คนบนโลกจะเห็นดวงจันทร์ครบทั้งดวงในครึ่งเดือน
คนบนโลกจะเห็นดวงจันทร์ครบทั้งใน 1 เดือน
5 )  ดาวเคราะห์ในข้อใดมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
 
ดาวพุธ
ดาวเสาร์
ดาวยูเรนัส
ดาวพฤหัสบดี
6 )  ข้อใดกล่าวถึงดาวพุธและดาวศุกร์ได้ถูกต้อง
 
ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์วงใน ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์วงนอก
ดาวพุธมีขนาดใหญ่กว่าดาวศุกร์ ดาวพุธจึงมีการเปลี่ยนตำแหน่งเร็วกว่า
ดาวศุกร์มีวงโคจรใหญ่กว่าดาวพุธ จึงเห็นดาวศุกร์สูงจากขอบฟ้ามากกว่า
คนบนโลกจะเห็นดาวพุธและดาวศุกร์ปรากฏบนท้องฟ้าทางทิศตะวันตกก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น
7 )  จากรูป ผู้สังเกต A บนพื้นโลกจะเห็นปรากฏการณ์ในข้อใด
 
สุริยุปราคาเต็มดวง
สุริยุปราคาบางส่วน
จันทรุปราคาแบบเงามืด
จันทรุปราคาแบบเงามัว
8 )  ข้อใดผิด
 
คนที่อยู่ที่ขั้วโลกใต้ จะมองไม่เห็นดาวเหนือ
คนที่อยู่ ณ ขั้วโลกเหนือ จะเห็นดาวเหนือที่จุดเหนือศีรษะ
ดาวเหนือขึ้นทางทิศตะวันออก และตกทางทิศตะวันตก
คนที่อยู่ ณ ละติจูด 20 องศาเหนือ จะเห็นดาวเหนือมีมุมเงย 20 องศา
9 )  ข้อใดกล่าวถึงแผนที่ดาวไม่ถูกต้อง
 
ในแผนที่ดาวไม่มีการบอกตำแหน่งของดวงจันทร์เพราะอยู่ไม่ประจำที่
การเขียนแผนที่ดาวต้องยกกระดาษขึ้นเหนือศีรษะ แล้วจึงเขียนตำแหน่งดาวลงไป
ถ้าวางแผนที่ดาวบนพื้นจะเห็นกลุ่มดาวบนท้องฟ้าสลับทิศกับกลุ่มดาวบนแผนที่ดาว
ในแผนที่ดาวบอกตำแหน่งของดาวเคราะห์บนเส้นทางเดินปรากฏของดวงอาทิตย์
10 )  ข้อใดผิด
 
ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ดวงหนึ่งในดาราจักรทางช้างเผือก
ดาราจักรทางช้างเผือกมีรูปร่างคล้ายกังหันหรือก้นหอย
ดาวฤกษ์ในดาราจักรของเรามีการกระจายตัวออกจากกัน
ดาวต่าง ๆ ที่ผู้สังเกตเห็นได้จากโลกอยู่ในดาราจักรเดียวกับโลก
11 )  ข้อใดจัดเป็นสารสังเคราะห์ธรรมชาติทั้งหมด
 
ยางพารา เอนไซม์ นิโคติน ใยไหม น้ำผึ้ง
ดีดีที นิโคติน โฟม เฮโรอีน พาราเซตามอล
ยางพาลา ดีดีที โฟม พีวีซี พาราเซตามอล
เอนไซม์ พีวีซี ใยไหม เฮโรอีน น้ำผึ้ง
12 )  วัตถุดิบในข้อใดใช้ผลิตพอลิเอทิลีน
 
หินปูน
ถ่านหิน
ถ่านโค้ก
แก๊สธรรมชาติ
13 )  ข้อใดเป็นเทอร์โมพลาสติกที่เผาแล้วเกิดควันมีฤทธิ์เป็นกรดชนิดพลาสติก

ผลการแช่น้ำร้อน

ผลการทดสอบควันด้วยกระดาษลิตมัส
อ่อนตัว รูปทรงเปลี่ยนได้


อ่อนตัว รูปทรงเปลี่ยนได้


รูปทรงไม่เปลี่ยนแปลง


รูปทรงไม่เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนสีจากน้ำเงินเป็นแดง


เปลี่ยนสีจากแดงเป็นน้ำเงิน


เปลี่ยนสีจากแดงเป็นน้ำเงิน


เปลี่ยนสีจากน้ำเงินเป็นแดง

 
14 )  ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพอลิเมอร์ในข้อใดที่มาจากมอนอเมอร์ชนิดเดียวกัน
 
เส้นใยฝ้าย
เครื่องมือแพทย์
เต้าเสียบไฟฟ้า
สายยางน้ำต้นไม้
15 )  ข้อใดถูก
ก. ไฟเบอร์กลาสมีน้ำหนักมาก แข็งแรง ทนต่อสารเคมี เปราะบาง
ข. กาวลาเท็กซ์เป็นกาวพลาสติกประเภทเทอร์โมเซตใช้ติดวัสดุที่เป็นไม้และผ้าได้
ค. ฟอร์ไมกาเป็นพลาสติกเสริมแรงที่ใช้เมลามีนหรือยูเรียฟอร์มัลดิไฮด์เป็นตัวประสาน
ง. โฟมเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกพวกพทลิยูริเทนหรือพอลิเอทิลีน มีรูพรุนเหมือนฟองน้ำ น้ำหนักเบา
ยืดหยุ่นได้ดี
 
ก และ ข
ข และ ค
ค และ ง
ง และ ก
16 )  ข้อใดผิด
 
โฟมที่ต้องการความแข็งแรงจะต้องเป็นพอลิเมอร์ของสไตรีน
พลาสติกที่ใช้ทำโฟมอาจเป็นเทอร์โมเซตหรือเทอร์โมพลาสติกก็ได้
โฟมที่ใช้ทั่วไปเป็นพอลิเมอร์ของยูรีเทนหรือเอทิลีน
โฟมทนความร้อนและสารเคมีได้ดี ใช้ทำวัสดุประสานในการทำวัสดุเสริมแรง
17 )  ข้อใดเป็นวิธีการกำจัดพลาสติกที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
 
เติมแคลเซียมคาร์บอเนตเพื่อช่วยเร่งการย่อยสลายของพลาสติก
นำพลาสติกมาบดเป็นชิ้นเล็ก ๆ อัดลงในดินแล้วเทคอนกรีตทับ
เผาเศษพลาสติกในอากาศ และฉีดน้ำเพื่อกำจัดแก๊สพิษที่เกิดขึ้น
เติมจุลินทรีย์บางชนิดเพื่อให้พลาสติกเกิดการสลายตัวได้ง่าย และนำไปฝังดิน
18 )  ข้อใดบอกความแตกต่างระหว่างซิลิโคนและพลาสติกทั่วไปได้ถูกต้อง
 
พลาสติกเมื่ออยู่ในสถานะของเหลวสามารถทำกาวได้ แต่ซิลิโคนทำไม่ได้
พลาสติกมีความยืดหยุ่น อ่อนตัว และทนต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าซิลิโคน
ที่อุณหภูมิห้องซิลิโคนจะเป็นของแข็งกึ่งเหลว ( เจล ) แต่พลาสติกเป็นของแข็ง
ซิลิโคนเป็นพอลิเมอร์ของซิลิคอน แต่พลาสติกเป็นพอลิเมอร์ของคาร์บอน
19 )  ข้อใดถูกต้องในการผลิตเส้นใยสังเคราะห์
 
ใช้คอปเปอร์ คาร์บอเนตเป็นตัวทำละลายปุยฝ้าย
ปุยฝ้ายจะทำปฏิกิริยากับแอมโมเนียได้คิวพรัมโมเนียมเรยอง
คิวพรัมโมเนียมเรยองเมื่อฉีดลงในน้ำได้สารละลายสีน้ำเงิน
กรดซัลฟิวริกเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีระหว่างปุยฝ้ายและคอปเปอร์ คาร์บอเนต
20 )  จากตาราง แสดงสมบัติและองค์ประกอบของผงซักฟอก 4 ชนิด

ผงซักฟอก

pH เมื่อละลายน้ำ

สารอินทรีย์ซัลฟอเนต (ร้อยละ)

ฟอสเฟต (ร้อยละ)

A


B


C


D

9.2


9.7


9.5


10.3

18


22


20


23

14


15


18


21


ถ้าต้องการรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งน้ำ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ผงซักฟอกชนิดใดมากที่สุด
 
A
B
C
D
21 )  จากการเคาะส้อมเสียง 4 อัน แล้วจุ่มลงในน้ำ ได้ผลดังตาราง ส้อมเสียงในข้อใดที่ให้ความยาวคลื่นสั้นสุด และมีพลังงานสูงสุด

ส้อมเสียง

ผลการทดลอง
น้ำกระเพื่อมออกไปเป็นวงกลมรอบส้อมเสียง


น้ำกระเพื่อมสูงกว่า ก เป็น 2 เท่า และวงของน้ำห่างกันเป็นครึ่งหนึ่งของ ก


น้ำกระเพื่อมระดับต่ำกว่า ก เป็นครึ่งหนึ่ง และวงน้ำเท่ากับส้อมเสียง ก


น้ำกระเพื่อมเท่ากับ ก มีวงของน้ำห่างกันเป็น 2 เท่าของ ก

 
22 )  ข้อใดเรียงลำดับตัวกลางที่เสียงเดินทางผ่านด้วยอัตราเร็วที่มีค่าน้อยไปมากได้ถูกต้อง
 
อากาศ ไนโตรเจน น้ำ เหล็ก
ไนโตรเจน อากาศ น้ำ เหล็ก
น้ำ อากาศ ไนโตรเจน เหล็ก
เหล็ก น้ำ ไนโตรเจน อากาศ
23 )  ความเข้มของเสียงในข้อใดที่ให้ความดังของเสียงเท่านั้น
 
ก และ ข
ข และ ค
ค และ ง
ง และ ก
24 )  เมื่อนำส้อมเสียงไปจ่อเหนือปากท่อพลาสติกที่วางตัวในแนวดิ่ง โดยระดับน้ำในท่อพลาสติกกำลังลดลงพบว่าได้ยินเสียงดังค่อยดังค่อยเป็นระยะ ๆ เนื่องจากปรากฏการณ์ในข้อใด
 
บีตส์
การหักเห
ดอปเปลอร์
เรโซแนนซ์
25 )  การแกว่งลูกตุ้มอย่างง่าย 3 ชนิด ดังรูป ผลการทดลอง เป็นไปดังนี้ ก. คาบในการแกว่งของลูกตุ้ม 1 เท่ากับลูกตุ้ม 2 ข. คาบในการแกว่งของลูกตุ้ม 1 เท่ากับลูกตุ้ม 3 ค. พลังงานในการแกว่งของลูกตุ้ม 1 มากกว่าลูกตุ้ม 2 ง. พลังงานในการแกว่างของลูกตุ้ม 1 เท่ากับลูกตุ้ม 3 ข้อใดถูก
 
ก และ ค
ข และ ค
ข และ ง
ง และ ก
26 )  บัลลูนลูกหนึ่งลอยขึ้นสู่อากาศด้วยความเร็วสม่ำเสมอเมื่อบัลลูนลอยอยู่สูงเหนือพื้นดิน 900 เมตร ปล่อยคลื่นเสียงลงสู่พื้นดิน ปรากฏว่าภายในเวลา 6 วินาที คนบนลูกบัลลูนได้ยินเสียงก้อง ถ้าอัตราเร็วของคลื่นเสียงในอากาศเท่ากับ 330 เมตรต่อวินาที ความเร็วของลูกบัลลูนมีค่าตามข้อใด
 
110 เมตรต่อวินาที
180 เมตรต่อวินาที
330 เมตรต่อวินาที
480 เมตรต่อวินาที
ไม่มีคำตอบ
27 )  ข้อใดกล่าวถึงเสียงที่เกิดจาการตีระนาดได้ถูกต้อง
 
การตีด้วยไม้ที่พันด้วยผ้า จะทำให้เกิดเสียงดังกังวาน
ความถี่เสียงที่ได้ยินจากการตีแผ่นไม้ ขึ้นอยู่กับขนาดของแผ่นไม้นั้น
การตีแผ่นไม้ที่ผูกระหว่างขาโต๊ะ จะทำให้เกิดเสียงดังกว่าการตีแผ่นไม้บนราง
การใช้ขี้ผึ้งผสมตะกั่วติดที่ส่วนล่างของลูกระนาด จะทำให้เสียงสูงขึ้น
28 )  การเป่าหลอดในข้อใดทำให้เกิดเสียงสูงสุด
 
หลอดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร และมีความยาวลำอากาศ 2 เซนติเมตร
หลอดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร และมีความยาวลำอากาศ 3 เซนติเมตร
หลอดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร และมีความยาวลำอากาศ 2 เซนติเมตร
หลอดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร และมีความยาวลำอากาศ 3 เซนติเมตร
29 )  ข้อใดบันทึกเสียงในรูปของสนามแม่เหล็ก
 
เทป
โทรศัพท์
คอมแพคดิสก์
ฟิล์มภาพยนตร์
30 )  ประสาทรับเสียงทำหน้าที่เหมือนกับอุปกรณ์ในข้อใด
 
ลำโพง
ไมโครโฟน
เครื่องบันทึกเสียง
เครื่องขยายเสียง
31 )  ข้อใดถูก

ชนิดของทรัพยากรธรรมชาติ

ประเภทของทรัพยากร

ก. น้ำบาดาล


ข. ป่าไม้


ค. แก๊สไนโตรเจน


ง. หินน้ำมัน

หมุนเวียน


หมุนเวียน


สิ้นเปลือง


สิ้นเปลือง

 
ก และ ข
ข และ ค
ค และ ง
ง และ ก
32 )  ข้อใดเป็นการแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติ
ก. แสงหล้าซื้อปลาช่อนมาทำปลาเผาขาย
ข. หนามเมืองนำดินขาวมาทำเป็นกระเบื้องมุงหลังคา
ค. เขมรินทร์ตัดไม้ไผ่มาทำเครื่องจักรสาน
ง. บัวตองซื้อผักปลอดสารพิษมาบรรจุถุงขาย
 
ก และ ข
ข และ ค
ค และ ง
ง และ ก
33 )  ถ้วยกาแฟเนื้อบางที่ได้จากการเติมเหล็กออกไซด์ลงในดินเหนียวแล้วเผาที่อุณหภูมิ 1400 องศาเซลเซียส จะมีลักษณะดังข้อใด
 
ถ้วยสีแดง ทึบแสง ผิวหยาบขรุขระ
ถ้วยสีแดง ทึบแสง ผิวมัน เนื้อเนียน
ถ้วยสีน้ำตาลแดง โปร่งแสง ผิวมันเนื้อเนียน
ถ้วยสีน้ำตาลแดง ทึบแสง ผิวมันเนื้อเนียน
34 )  จากตารางแสดงส่วนประกอบและสมบัติของแก้วชนิดต่าง ๆ แก้วในข้อใดมีจุดอ่อนตัวที่อุณหภูมิต่ำสุดชนิดของแก้ว

ซิลิกอนไดออกไซด์ (ร้อยละ)

โซเดียมออกไซด์ (ร้อยละ)
68


57


94


81

14.7


20.7


5.8


4.4

 
35 )  ข้อใดกล่าวถึงแก้วควอร์ตได้ถูกต้อง
 
เป็นแก้วที่มีซิลิกอนไดออกไซด์ 100%
เป็นแก้วที่มีตะกั่วผสมเพื่อให้มีความแวววาวสวยงาม
เป็นแก้วที่มีตะกั่วผสมเพื่อให้มีความแวววาวสวยงาม
เป็นแก้วที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตผสมเพื่อให้คงทนไม่เปราะง่าย
36 )  สารชนิดหนึ่งนำมาทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้ผลดังตาราง

การทดลอง

ผลที่ได้

เผา


เผาแล้วเติมน้ำ


หยดกรดไฮโดรคลอริก

แคลเซียมออกไซด์ + แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์


แคลเซียมไฮดรอกไซด์


แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์


สารชนิดนี้คือข้อใด
 
ยิปซัม
ปูนปลาสเตอร์
ปูนดิบ
หินปูน
37 )  ข้อใดผิด

ชนิดของแร่

ประโยชน์

ใยหิน


ยิปซัม


ดินขาว


แทนทาลัม

ทำผ้าเบรก


ทำปูนซีเมนต์


ทำชอล์ก


ทำเครื่องยนต์ไอพ่น

 
1
2
3
4
38 )  ข้อใดจัดเป็นแร่โลหะทั้งหมด
 
พลวง แบไรต์ เหล็ก
สังกะสี แมงกานีส นิกเกิล
ทอเรียม ทังสเตน โพแทส
ดีบุก โครเมียม แกรไฟต์
39 )  ถ้าต้องการนำเหล็กมาชุบโครเมียมด้วยไฟฟ้า ต้องทำตามข้อใด
 
เหล็กเป็นขั้วบวก โครเมียมเป็นขั้วลบ สารละลายเป็นสารละลายของเหล็ก
เหล็กเป็นขั้วลบ โครเมียมเป็นขั้วบวก สารละลายเป็นสารละลายของเหล็ก
เหล็กเป็นขั้วบวก โครเมียมเป็นขั้วลบ สารละลายเป็นสารละลายของโครเมียม
เหล็กเป็นขั้วลบ โครเมียมเป็นขั้วบวก สารละลายเป็นสารละลายของโครเมียม
40 )  ไผ่เป็นพรรณไม้ในป่าชนิดใด
 
ป่าดิบแล้ง
ป่าดงดิบเขา
ป่าเบญจพรรณ
ป่าสนเขา
41 )  ข้อใดถูก
ก. คาร์โบไฮเดรตที่เหลือใช้ในร่างกายมนุษย์ ถูกกำจัดออกในรูปของไกลโคเจน
ข. เซลลูโลสไม่จัดเป็นสารอาหาร เพราะร่างกายมนุษย์ไม่สามารถย่อยสลายให้เป็นสารโมเลกุลเล็ก
ที่นำไปใช้ได้
ค. สารประกอบคาร์โบไฮเดรตส่วนใหญ่มีอัตราส่วน H ต่อ O เป็น 2 :1
ง. เส้นใยอาหารเป็นคาร์โบไฮเดรตที่กินเข้าไปแล้ว จะช่วยกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 
ก และ ข
ข และ ค
ค และ ง
ง และ ก
42 )  ถ้าร่างกายต้องการคาร์โบไฮเดรต จำนวน 1500 กิโลแคลอรีต่อวัน ในวันหนึ่งต้องการกินคาร์โบไฮเดรตกี่กรัม จึงจะเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
 
167 กรัม
300 กรัม
350 กรัม
750 กรัม
43 )  ถ้าเด็กขาดกรดไลโนเลอิกจะเกิดอาการตามข้อใด
 
เบื่ออาหาร
กล้ามเนื้อลีบ
เส้นเลือดฝอยแตกง่าย
แผลหายช้า หรือติดเชื้อง่าย
44 )  วิธีการในข้อใดตรวจสอบสารอาหารประเภทโปรตีน
 
เติมสารละลายคอปเปอร์ ซัลเฟต ในสภาวะที่เป็นเบส
เติมสารละลายคอปเปอร์ ซัลเฟต ในสภาพที่เป็นกรด
เติมสารละลายคอปเปอร์ ซัลเฟต ในสภาวะที่เป็นเบสแล้วนำไปต้ม
เติมสารละลายคอปเปอณ์ ซัลเฟต ในสภาวะที่เป็นกรดแล้วนำไปต้ม
45 )  ข้อใดถูก
 
วิตามินที่ละลายสามารถรับประทานได้ตลอดเวลาโดยไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
ผักและผลไม้ที่เก็บไว้ในตู้เย็นจะยังคงมีปริมาณวิตามินเท่าเดิม
ออกซิเจนทำให้เกิดการสลายตัวของวิตามินได้
การแปรรูปอาหารถ้าไม่ใช้ความร้อนจะไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณของวิตามินในอาหาร
46 )  น้ำถูกขับออกจากร่างกายในปริมาณจากมากไปหาน้อยที่อวัยวะใดตามลำดับ
 
ผิวหนัง ไต ลำไส้ใหญ่ ปอด
ปอด ไต ผิวหนัง ลำไส้ใหญ่
ไต ผิวหนัง ปอด ลำไส้ใหญ่
ลำไส้ใหญ่ ปอด ไต ผิวหนัง
47 )  จากแผนภาพแสดงสัดส่วนของสารอาหารที่เหมาะสมดังรูป A, B ,C และ D คืออะไรตามลำดับ
 
โปรตีน, คาร์โบไฮเดรต, ไขมัน, และผัก ผลไม้
โปรตีน, ผัก ผลไม้, คาร์โบไฮเดรต, และไขมัน
คาร์โบไฮเดรต, ไขมัน, ผัก ผลไม้, และโปรตีน
คาร์โบไฮเดรต, ผัก ผลไม้, ไขมัน, และโปรตีน
48 )  ข้อใดถูก
 
ขนมปัง กาแลกโทส
เนื้อวัว กรดอะมิโน
เนื้อปลา กรดอะมิโน
น้ำอ้อย กลูโคส + ฟรุกโทส
49 ) 
ขวดใบที่

จำนวนหยดสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์

1. แตงกวา + น้ำ


2. แตงกวา + น้ำ + เกลือ


3. แตงกวา + น้ำ + เกลือ + น้ำตาล

A


B


C


ในการทดสอบปริมาณกรดที่เกิดขึ้นหลังจากปล่อยทิ้งไว้จนครบ 7 วัน เมื่อเปรียบเทียบปริมาณสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซต์ ที่ทำให้สีฟีนอล์ฟธาลีนเปลี่ยนเป็นสีชมพูถาวรเป็นข้อใด
 
A มากกว่า B มากกว่า C
B มากกว่า A มากกว่า C
B มากกว่า C มากกว่า A
C มากกว่า A มากกว่า B
50 )  สารเคมีในข้อใดที่กฎหมายห้ามใช้ปรุงแต่งอาหาร
ก. บอแรกซ์
ข. กรดซาลิซิลิก
ค. กรดซอร์บิก
ง. โซเดียมคาร์บอเนต
 
ก และ ข
ข และ ค
ค และ ง
ง และ ก