ข้อสอบเอ็นทรานซ์ วิทยาศาสตร์ กายภาพชีวภาพ ครั้งที่ 1 / 2546 มีนาคม 2546 เรื่องที่ 1-5

วิชา : วิทย์กายภาพ ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 50 ข้อ ผู้เข้าชม : 3,199 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  การอธิการสาเหตุที่อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นด้วยปรากฏการณ์เรือนกระจก ข้อใดถูก
 
ชั้นบรรยากาศของโลกหนาแน่นขึ้นทำให้โอโซนมากกว่าปกติ
ชั้นบรรยากาศของโลกบางลงไม่สามารถดูดกลืนรังสีอัตราไวโอเลตไว้ได้ตามปกติ
ชั้นบรรยากาศของโลกบางลงทำให้ดูดกลืนรังสีอินฟราเรดไว้ได้มากกว่าปกติ
ชั้นบรรยากาศของโลกหนาแน่นขึ้นไม่สามารถส่งพลังงานความร้อนบางส่วนกลับออกไปนอกโลกได้
2 )  ในการทดลองนำไม้ขีดไฟ 1 ก้าน วางที่ระยะต่าง ๆ กันหน้าตัวสะท้อนแสงรูปพาราโบลา ซึ่งวางรับแสง
อาทิตย์ ข้อใดผิด
 
ตัวสะท้อนแสงพาราโบลาทำหน้าที่รวมความเข้มแสง
ตำแหน่งที่หัวไม้ขีดไฟลุกไหม้ได้เร็วที่สุดจะมีความเข้มแสงมากที่สุด
หัวไม้ขีดไฟลุกไหม้ได้เนื่องจากพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์
หัวไม้ขีดไฟที่วางใกล้ตัวสะท้อนแสงมากที่สุดจะลุกไหม้เร็วที่สุด
3 )  ข้อใดถูก
 
ไอโซออกเทน 1 โมเลกุล มีจำนวนคาร์บอน 8 อะตอม
เฮปเทน 1 โมเลกุล มีจำนวนคาร์บอน 6 อะตอม
น้ำมันเบนซินที่มีสมบัติในการเผาไหม้เหมือนกับไอโซออกเทนบริสุทธิ์ เรียกว่า มีออกเทนนัมเบอร์
เป็น 0
น้ำมันเบนซินที่มีสมบัติในการเผาไหม้เหมือนเฮปเทนบริสุทธิ์ เรียกว่า มีออกเทนนัมเบอร์เป็น 100
4 )  ในการขุดเจาะน้ำมันดิบจะพบสารใด ตามลำดับ
 
น้ำมันดิบ น้ำ ก๊าซ
น้ำ น้ำมันดิบ ก๊าซ
ก๊าซ น้ำ น้ำมันดิบ
ก๊าซ น้ำมันดิบ น้ำ
5 )  ในการกลั่นลำดับส่วนน้ำมันดิบ ข้อใดผิด
 
แยกก๊าซได้ก่อนของเหลว
แยกสารที่มีจุดเดือดต่ำออกมาได้ก่อน
แยกสารออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามค่าของจุดเดือดของสารนั้น
แยกของเหลวที่มีโมเลกุลใหญ่ได้ก่อนของเหลวที่มีโมเลกุลเล็ก
6 )  ข้อใดผิด
 
สารที่มีลักษณะขันและยืดหยุ่นได้คล้ายยางที่พบในหินน้ำมัน เรียกว่า เคโรเจน
ถ่านหินเกิดจากซากพืชและสัตว์ทับถมกันเป็นเวลานับล้านปี ภายใต้ความกดดันและอุณหภูมิใต้พื้นดิน
แหล่งถ่านหินในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ ส่วนหินน้ำมันมีแห่งเดียวอยู่ที่อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก
การใช้พลังงานจากหินน้ำมันมี 2 วิธี คือ ใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรง และกลั่นเป็นน้ำมันชนิดต่าง ๆ
7 )  คำอธิบายเกี่ยวกับการกลั่นสลายไม้ ข้อใดผิด
 
เกิดทาร์ ซึ่งเป็นสารระเหย
เป็นการเผาไหม้ไม้ในที่จำกัดอากาศ
ไม้จะถูกเผาไหม้หมดไป เหลือแต่เถ้าสีขาว
เกิดผลิตภัณฑ์ของกรดแอซีติก อะซีโตน และเมธิลแอลกอฮอล์
8 )  ข้อใดเป็นสมบัติของรังสีแอลฟา
ก. มีประจุบวก
ข. เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ค. เป็นนิวเคลียสของอะตอมของฮีเลียม
ง. ไม่สามารถทะลุผ่านไม้หนา 0.5 เซนติเมตร
 
ก และ ข
ข และ ค
ค และ ง
ง และ ก
9 )  ข้อใดไม่ใช่หลักการควบคุมปฏิกิริยาลูกโซ่ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
ก. ใช้แคดเมียมทำหน้าที่ควบคุมอัตราการเกิดปฏิกิริยา
ข. ควบคุมปริมาณของนิวตรอนที่เกิดจากปฏิกิริยาลูกโซ่
ค. ใช้แกรไฟต์ผสมกับแคดเมียมเป็นตัวลดความเร็วของนิวตรอน
 
ก และ ข
ข และ ค
ค และ ง
ง และ ก
10 )  ในทางการแพทย์ เลือกใช้ธาตุกัมมันตรังสีชนิดใดในการรักษาโรคเนื้องอกในสมองและโรคมะเร็ง ตามลำดับ
 
โคบอลต์-60 ไอโอดีน-131
คาร์บอน-14 โคบอลต์-60
ไอโอดีน-131 คาร์บอน-14
ทอเรียม-234 โคบอลต์-60
11 )  ถ้าต้องการให้ปริซึมสามเหลี่ยมแยกแสงที่ประกอบด้วยความยาวคลื่นมากกว่าหนึ่งค่าต้องทำตามข้อใด
 
ให้มุมตกกระทบเป็น 90 องศา
ให้มุมตกกระทบเป็นศูนย์องศา
ให้มุมตกกระทบมากกว่าศูนย์องศา แต่น้อยกว่ามุมวิกฤติ
ให้ปริซึมสามเหลี่ยม 2 อัน ประกบกันให้ได้สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
12 )  รูปแสดงทางเดินของแสงผ่านแท่งพลาสติกได้ถูกต้อง
 
13 )  ถ้าให้แสงสีเหลืองจากหลอดไฟตามทางหลวงผ่านปริซึมตัวหนึ่ง แสงที่ออกจากปริซึมจะเป็นอย่างไร
ก. ช่องระหว่างแถบสีอยู่ชิดกัน
ข. แถบสีแต่ละแถบจะแคบเกือบเป็นเส้น
ค. ถ้าฉากสีดำไปรับจะมองเห็นฉากเป็นสีดำ
ง. ถ้าฉากสีเหลืองไปรับจะมองเห็นฉากเป็นสีขาว
 
ก และ ข
ข และ ค
ค และ ง
ง และ ก
14 )  รูปใดแสดงมุมวิกฤติของการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบในตัวกลางที่มีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าไปสู่ตัวกลาง
ที่มีค่าดัชนีหักเหต่ำ
 
15 )  ถ้าถ่ายภาพปลาที่อยู่ในสระขณะยืนที่ขอบสระได้ภาพไม่ชัด เนื่องจากมีแสวงสะท้อนจากผิวน้ำซึ่งเป็นแสง
โพลาไรซ์มารบกวน วิธีใดจะช่วยให้ถ่ายภาพได้ชัดเจนขึ้น
 
ใช้แฟลชช่วย
ปรับชัตเตอร์ให้เลขมากขึ้น
ปรับเอฟ-นัมเบอร์ให้มีค่ามากขึ้น
นำแผนโพลารอยด์มากั้นหน้ากล้อง
16 )  ข้อใดผิด
 
แสงสีน้ำเงินกระเจิงได้ดีกว่าแสงสีแดง
ในอวกาศซึ่งว่างเปล่าสว่างได้เพราะมีแสงจากดวงอาทิตย์
ในตอนเช้าและตอนเย็น แสงอาทิตย์เดินทางผ่านชั้นบรรยากาศเป็นระยะทางไกลกว่าในตอนกลางวัน
เมฆสีดำเกิดจากการดูดกลืนแสงอาทิตย์ ส่วนเมฆสีขาวเกิดจากการกระเจิงของแสงอาทิตย์
17 )  . ต้องการปรับภาพจากเครื่องฉายภาพนิ่งข้ามศีรษะให้โตขึ้น ควรปฏิบัติตามข้อใด
ก. ปรับเลนส์เฟรแนลให้สูงขึ้น
ข. เลื่อนจอให้ห่างออกไปจากเครื่องฉาย
ค. ปรับระดับเลนส์นูนที่อยู่เหนือเลนส์เฟรแนลให้เหมาะสม
ง. เลื่อนจอเข้ามาพร้อมกับปรับมุมของกระจกราบให้เหมาะสม
 
ก และ ข
ข และ ค
ค และ ง
ง และ ก
18 )  ผลการผสมแสงสีในกล่องผสมแสงสีข้อใดผิด
 
แสงสีแดงผสมแสงสีขาวได้และสีเหลือง
แสงสีแดงผสมแสงสีน้ำเงินได้แสงขาว
แสงสีเหลืองผสมแสงสีน้ำเงินได้แสงสีเขียว
แสงสีแดงผสมแสงสีน้ำเงินได้แสงสีแดงม่วง
19 )  เมื่อฉายแสงสีเหลืองไปยังเสื้อตัวหนึ่งจะเห็นเป็นสีเขียว ถ้านำเสื้อตัวนั้นไว้กลางแจ้งจะเห็นเป็นสีอะไร
 
ขาว
เขียว
ม่วงแดง
เหลือง
20 )  ข้อใดถูกปัญหา

สาเหตุ

วิธีแก้ไข

ก. ตาบอดสี


ข. สายตายาว


ค. สายตาสั้น


ง. สายตาเอียง

เซลล์รับแสงรูปแท่งบกพร่อง


ลูกตายาวเกินไป


เลนส์ตานูนเกินไป


เลนส์ตาไม่เป็นผิวของทรงกลม

ไม่สามารถแก้ไขได้


สวมแว่นที่ใช้เลนส์แบบไบโฟคัล


ใส่แว่นที่ทำด้วยเลนส์เว้า


สวมแว่นที่ใช้เลนส์กาบกล้วย

 
ก และ ข
ข และ ค
ค และ ง
ง และ ก
21 )  ก่อนฝนตกจะเห็นเมหสีขาวเปลี่ยนเป็นสีดำ เมฆสีขาวละเมฆสีดำจัดเป็นวัตถุประเภทใด ตามลำดับ
 
โปร่งใส และ โปร่งแสง
โปร่งใส และทึบแสง
ทึบแสง และทึบแสง
โปร่งแสง และโปร่งแสง
22 )  มะลินั่งมองกระถางต้นกุหลาบผ่านแผ่นกรองแสงสีแดงซ้อนกับสีเขียว เธอเห็นกุหลาบมีดอกสีแดงทึบ
และกระถางมีสีดำ ถ้านำแผ่นกรองแสงออก เธอจะมองเห็นดอกกุหลาบและกระถางมีสีอะไร ตามลำดับ
 
แดง ขาว
ขาว ดำ
แดง ดำ
ขาว แดง
23 )  เมื่อแสงสีเหลืองส่องกระทบเสื้อสีเหลือง ข้อใดถูก
 
เห็นเป็นสีขาว เพราะแสงสีขาวหักเหเข้าตาเรา
เห็นเป็นสีเหลือง เพราะแสงสีเหลืองเท่านั้นที่สะท้อนเข้าสู่ตาเรา
เห็นสีน้ำเงิน เพราะแสงสีเหลืองจะถูกดูดกลืนไว้หมด
เห็นเป็นสีขาว เพราะแสงสีเหลืองถูกเสื้อสีเหลืองดูดกลืนไว้เหลือแต่แสงขาว
24 )  เมื่อนำแผ่นวัตถุไปวางไว้ใต้หลอดไฟที่ให้แสงสีแดง แผ่นวัตถุในข้อใดมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเร็วที่สุด
 
วัตถุสีแดงผิวเรียบ
วัตถุสีแดงผิวขรุขระ
วัตถุสีเขียวผิวเรียบ
วัตถุสีเขียวผิวขรุขระ
25 )  ข้อใดถูก
 
สีเติมเต็มของสีแดงม่วงคือสีน้ำเงิน
ถ้านำตัวสีปฐมภูมิมาผสมกันจะได้สีขาว
การผสมตัวสีเป็นการเพิ่มปริมาณของแสงสี
สีที่ได้จากการผสมตัวสีจะมีลักษณะเข้มกว่าเดิม
26 )  ถ้าต้องการถ่ายภาพฝนดาวตกและภาพลายเส้น ต้องใช้ฟิล์มที่มี ASA ตามลำดับในข้อใด
 
1000-3200 และ 25-80
400-800 และ 100-200
100-200 และ 400-800
25-80 และ 1000-3200
27 )  สารสีธรรมชาติในข้อใดที่ให้ทั้งสีน้ำเงิน ม่วง และแดง
 
อินดิโกติน
คลอโรฟิลล์
แคโรทีนอยด์
แอนโทไซยานิน
28 )  ข้อใดถูก
ก. สีที่ใช้ทาภายนอกมีสารพิเศษกันเชื้อราละรอยด่าง
ข. สีที่ใช้ทาวัสดุที่มีความชื้นและมีรูพรุนควรเป็นสีพลาสติกผสมน้ำ
ค. สีน้ำมันส่วนใหญ่เป็นประเภทแห้งช้า เพราะติดผิววัสดุที่ทาและมีความสดของสีมากกว่าประเภทแห้งเร็ว
ง. สีที่ใช้ทาในบ้านจะต้องแห้งช้า มีความเป็นกรดเล็กน้อยเพื่อทำลายความเป็นเบสของผงซักฟอก
 
แดง
น้ำเงิน
เหลือง
ม่วงแดง
29 )  ข้อใดเป็นการย้อมเส้นใยโดยวิธีมอร์แดนต์
 
ต้มกับสารส้มก่อนนำไปย้อม
ต้มกับสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตก่อนนำไปย้อม
ใส่สารโซเดียมคลอไรด์หรือโซเดียมซัลเฟตลงไปขณะย้อม
ฟอกด้วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ แล้วล้างด้วยสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเจือจางก่อนนำไปย้อม
30 )  ถ้าท่านต้องการให้ภาพวาดรูปหนึ่งมองดูแล้วหึความรู้สึกเยือกเย็นมั่นคง ควรจะใช้สีอะไร
 
แดง
น้ำเงิน
เหลือง
ม่วงแดง
31 )  การนำขดลวดตัวนำเคลื่อนที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็ก เป็นผลให้กิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นในขดลวด
ตัวนั้น ปริมาณกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นไม่ขึ้นกับสิ่งใด.
 
จำนวนรอบของขดลวด
ความแรงของสนามแม่เหล็ก
ความเร็วของการเคลื่อนที่ของขดลวด
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวดที่นำมาทำขดลวด
32 )  เมื่อต่อขั้วทั้งสองของเซลล์ไฟฟ้าเคมีกับตัวนำไฟฟ้า เซลล์ไฟฟ้าข้อใดเกิดกระแสไฟฟ้าไหลได้
 
ขั้วทั้งสองทำด้วยโลหะต่างชนิดกัน มีศักย์ไฟฟ้าต่างกัน
ขั้วทั้งสองทำด้วยโลหะชนิดเดียวกัน มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน
ขั้วทั้งสองทำด้วยโลหะต่างชนิดกัน แต่มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน
ขั้วหนึ่งทำด้วยโลหะ อีกขั้วหนึ่งทำด้วยอโลหะ มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน
33 )  ข้อใดเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่มีผลต่อปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
 
ระดับน้ำเหนือเขื่อน
ความกว้างของเขื่อน
ความกว้างของใบกังหันน้ำ
ขนาดของท่อส่งน้ำไปยังกังหันน้ำ
34 )  โรงไฟฟ้าข้อใดที่ทำการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยไม่ใช้หลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า
 
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
โรงไฟฟ้าพลังงานลม
โรงไฟฟ้าเซลล์สุริยะ
โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์
35 )  หม้อแปลงไฟฟ้ารูปใดที่ลดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าให้เหลือ 220 โวลต์ ก่อนส่งไปตามบ้านเรือน
 
36 )  การเลือกซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าจะต้องคำนึงถึงสิ่งใดมากที่สุด
 
จำนวนรอบของขดลวดปฐมภูมิ
จำนวนรอบของขดลวดทุติยภูมิ
กำลังไฟฟ้าสูงสุดของหม้อแปลงที่จะให้ได้
ความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่ใช้
37 )  ถ้าต้องการให้เกิดความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้าในวงจร ขนาดของฟิวส์กับขนาดของสายไฟควรมี
ความสัมพันธ์กันอย่างไร
ก. ใช้ฟิวส์ที่มีขนาดรับกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าสายไฟ
ข. ใช้ฟิวส์ที่มีขนาดรับกระแสไฟฟ้าได้เท่ากับสายไฟ
ค. ใช้ฟิวส์ที่มีขนาดรับกระแสไฟฟ้าได้น้อยกว่าหรือเท่ากับสายไฟ
ง. ใช้ฟิวส์ที่มีขนาดรับกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าหรือเท่ากับสายไฟ
 
ก และ ข
ข และ ค
ค และ ง
ง และ ก
38 )  ลวดความร้อนที่ใช้เป็นส่วนประกอบของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าควรมีลักษณะตามข้อใด
 
ตัวนำ 2 ชนิดที่ขยายตัวไม่เท่ากันตรึงติดกัน เช่น ทองแดงกับสังกะสี
มีจุดหลอมเหลวสูง ทำเป็นเส้นได้ง่าย เช่นทังสเตน
มีความต้านทานสูง มีจุดหลอมเหลวต่ำ เข่น ตะกั่วผสมดีบุก
มีจุดหลอดเหลวสูง ให้ความร้อนสูงเร็ว เช่น นิกเกิลผสมโครเมียม
39 )  ข้อใดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรือนแสงภายในหลอดวาวแสง
 
อิเล็กตรอน
อะตอมของปรอท
อะตอมอาร์กอน
รังสีอัตราไวโอเลต
40 )  จากตารางข้อมูลของเครื่องใช้ไฟฟ้าของบ้านสี่หลัง มาตรไฟฟ้าของบ้านในข้อใดไม่ถูกต้อง
 

บ้าน

เครื่องใช้ไฟฟ้า (กำลังวัตต์)

จำนวนชั่วโมงที่ใช้งาน

มาตรไฟฟ้าที่อ่านได้ (ยูนิต)

ประเสริฐ

เตารีด (750)

2

1.5
ประภาส

โทรทัศน์ (220)

1.5

0.3
ประพันธ์

พัดลมตั้งโต๊ะ (80)

3

0.24
ประชา

วิทยุ (35)

4

0.15

41 )  ข้อใดไม่ใช่เป็นเกณฑ์ในการแบ่งชนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 
ความถี่
พลังงาน
แอมพลิจูด
ความยาวคลื่น
42 )  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในข้อใดมีพลังงานต่ำสุด
 
รังสีเอกซ์
ไมโครเวฟ
รังสีอินฟราเรด
อัตราไวโอเลต
43 )  ข้อใดที่ไม่ทำให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 
การแผ่รังสีแอลฟา
การสลายตัวของโคบอลต์ -60
การเสียบเตารีดไฟฟ้าให้ร้อน
การเร่งอิเล็กตรอนให้วิ่งชนอะตอมของไอปรอท
44 )  ภายในหลอดวาวแสงบรรจุไอปรอทไว้เพื่ออะไร
 
เพื่อลดปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นในหลอด
เพื่อให้เกิดวาวแสงขึ้น เมื่ออิเล็กตรอนวิ่งชนไอปรอท
เพื่อให้เกิดการหักเหให้แสงสีม่วงจากการที่อิเล็กตรอนวิ่งชนไอปรอท
เพื่อให้เกิดรังสีอัตราไวโอเลตจากการที่อิเล็กตรอนวิ่งชนอะตอมของไอปรอท
45 )  รังสีชนิดใดใช้ในศึกษาโครงสร้างผลึกของสารอินทรีย์
 
รังสีเอกซ์
รังสีแอลฟา
รังสีแกมมา
รังสีอัตราไวโอเลต
46 )  ถ้าถ่ายภาพสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่บริเวณเดียวกันด้วยฟิล์มอินฟราเรดภายหลังดวงอาทิตย์ตกดิน สิ่งใดปรากฏ
ในภาพสว่างที่สุด
 
ใบไม้
สะพานไม้
รางรถไฟ
หนองน้ำ
47 )  จากวงจรไฟฟ้าดังรูป อุปกรณ์ส่วนใดเทียบได้กับเครื่องวิทยุ
 
48 )  การส่งวิทยุโทรภาพใช้วิธีการผสมสัญญาณแบบใด
 
เอฟ เอ็ม
เอ เอ็ม
เรดาร์
เอ็นทีเอสที
49 )  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าข้อใดเหมาะสมที่จะนำมาใช้สำรวจตำแหน่ง และทิศทางของวัตถุประหลาดซึ่งลอยอยู่
ในบรรยากาศ
 
คลื่นวิทยุ
คลื่นไมโครเวฟ
รังสีอินฟราเรด
รังสีอัตราไวโอเลต
50 )  ข้อใดผิด
 
เทเลกซ์คือระบบสื่อสารที่ผู้ใช้ติดต่อกันได้โดยใช้โทรพิมพ์
ดาวเทียมสื่อสารทำหน้าที่ขยายสัญญาณ แล้วส่งต่อให้สถานีภาคพื้นดิน
โทรศัพท์ทางไกลข้ามทวีปต้องใช้ดาวเทียมสื่อสารในการรับส่งสัญญาณ
ดาวเทียมที่ใช้รับส่งสัญญาณโทรศัพท์ใช้เวลาหมุนรอบโลก 1 รอบเท่ากับเวลาหมุนรอบตัวเอง
1 รอบ