ข้อสอบเอ็นทรานซ์ วิทยาศาสตร์ กายภาพชีวภาพ ครั้งที่ 2 / 2545 ตุลาคม 2545 เรื่องที่ 11-15

วิชา : วิทย์กายภาพ ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 50 ข้อ ผู้เข้าชม : 4,538 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  ข้อใดไม่นับเป็นการส่งเสริมสุขภาพ
 
การรักษาสุขภาพจิตให้ดี
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ
การเข้ารับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย
กินอาหารที่มีประโยชน์และพอเพียงกับความต้องการของร่างกาย
2 )  เด็กชายภาคมอายุ 6ขวบ เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ หลังผ่าตัดเกิดอาการติดเชื้อและการไม่เข้ากัน
ของเนื้อเยื่อ แพทย์ผู้รักษาอ่านประวัติของภาคม พบว่ามีประวัติการฉีดวัคซีน บีซีจี เมื่ออายุ 4 ขวบ และ
มีรายงานความผิดปกติของตับอ่อนในการผลิตอินซูลินเมื่ออายุ 5 ขวบ ข้อใดที่ไม่จัดว่าเป็นแอนติเจน
สำหรับภาคม
 
อินซูลิน
วัคซีน บีซีจี
หัวใจที่ได้รับบริจาค
เชื้อโรคที่ได้รับมาหลังการผ่าตัด
3 )  นภาศิริมีอาการเบาหวานกำเริบ ส่วนโยคีเคยเป็นเบาหวาน แต่ได้รักษาจนเป็นปกติ ข้อใดแสดงประวัติ ของปริมาณน้ำตาลในเลือดของคนทั้งสอง
 
4 )  ข้อใดไม่จัดว่าเป็นยา
 
น้ำผึ้งที่ใช้สมานแผล
ส้มที่ให้วิตามินซีแก่ร่างกาย
น้ำตาลที่ให้แก่นักกรีฑาวิ่งมาราธอนที่จะเป็นลม
มอร์ฟีนที่ฉีดแก้ปวดให้กับคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย
5 )  ข้อใดถูก
ก. ทิงเจอร์ขิง เป็นสารที่ได้จาการสกัดขิงด้วยทิงเจอร์
ข. ยาดองเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยที่ใช้ผลิตยาสมุนไพร
ค. การสกัดตัวยาจากสมุนไพร ตัวยานั้นต้องละลายได้ดีในตัวทำละลาย และตัวทำละลายต้องระเหยได้
ง. ปริมาณตัวยาในสมุนพรสามารถทราบได้แน่นอน เพราะการเตรียมยาต้องชั่งและบอกปริมาณสักส่วน
ของสมุนไพรที่ใช้
 
ก และ ข
ข และ ค
ค และ ง
ง และ ก
6 )  ข้อใดผิด
 
ยาปฏิชีวนะที่ได้จากการสกัดเชื้อจุลินทรีย์มีราคาแพงกว่ายาที่ต้องสังเคราะห์ขึ้นมา เพราะผลิตได้ยากกว่า
ภาวะโรคแทรกซ้อนอาจเกิดขึ้นได้หากผู้ป่วยใช้ยาปฏิชีวนะชนิดอำนาจการทำลายเชื้อจำกัด และใช้เป็นเวลานาน ๆ
เพนิซิลินเป็นยาปฏิชีวนะชนิดอำนาจทำลายเชื้อโรคจำกัด โดยออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของ แบคทีเรียที่ทำให้เกิดฝีหนองได้
ยาปฏิชีวนะชนิดอำนาจทำลายเชื้อกว้างขวาง สามารถทำลายเชื้อจุลินทรีย์ได้มากชนิด แต่ประสิทธิภาพในการทำลายแต่ละชนิดไม่เท่ากัน
7 )  มีสารละลายอยู่ 4 หลอด คือ A B C และ D สองหลอดบรรจุกรดไฮโดรคลอริก หลอดหนึ่งบรรจุเกลือ
คาร์บอเนต ส่วนอีกหลอดหนึ่งบรรจุเกลือไฮโดรไซด์ เมื่อนำเอาสารละลายมาผสมกันจะได้ผลดังตาราง

การผสมสารละลาย

การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็น

A + B


B + C


C + D


D + A

เกิดฟองก๊าซ


ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง


ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง


เกิดฟองก๊าซ


สารละลายในหลอดใดเป็นยาลดกรดประเภทคาร์บอเนต
 
หลอด A
หลอด B
หลอด C
หลอด D
8 )  ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้ปริมาณวัตถุมีพืชในพืชและสัตว์สะสมมากขึ้นตลอดเวลา
 
แหล่งกำเนิดสารพิษเพิ่มมากขึ้น
ลักษณะของโซ่อาหารเกิดการผันแปร
อัตราการสะสมมากกว่าอัตราการสลายตัว
สัตว์หรือพืชบางชนิดไม่สามารถทำลายสารพิษได้ด้วยตนเอง
9 )  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับไตเทียม
 
ถุงเยื่อเซลโลเฟนในไตเทียมทำหน้าที่เทียบเท่ากับหน่วยไต
ไตเทียมเหมาะสมที่จะนำมาช่วยคนไข้ที่ถูกไฟคลอกแล้วเกิดอาการไตวายชั่วคราว
คนไข้โรคหัวใจที่มีอาการบวมและดื้อต่อยาขับปัสสาวะ สามารถใช้ไตเทียมช่วยลดอาการบวมได้
ไตเทียมช่วยขับถ่ายของเสียจากเลือดได้เท่ากับไตจริงในครั้งแรก ๆ แล้วจะค่อย ๆ ลดลงตามลำดับ
10 )  ข้อใดเป็นปัญหาสำคัญที่สุดในการปลูกถ่ายอวัยวะหรือเปลี่ยนอะไหล่มนุษย์ให้สำเร็จ
 
การเกิดภาวะติดเชื้อ
ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
ความยุ่งยากของวิธีการปลูกถ่าย
ความไม่สามารถทำงานทดแทนอวัยวะเดิม
11 )  ในกระบวนการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานที่ประกอบด้วยน้ำมันและน้ำจากการชะล้างเครื่องจักรโดยสูบน้ำเสีย
ผ่านเครื่องกรอง แยกน้ำมันกลับมาใช้ใหม่ ส่วนน้ำที่ผ่านเครื่องกรองปล่อยสู่บ่อพักเพื่อรอการปล่อยทิ้ง
ระบบทำงานดังกล่าวเปรียบเทียบได้กับการทำงานของอวัยวะในข้อใด
 
หัวใจ ตับ ไต
ไต ตับ กระเพาะปัสสาวะ
หัวใจ ไต กระเพาะปัสสาวะ
หลอดเลือด ลำไส้ใหญ่ กระเพาะปัสสาวะ
12 )  เมื่อรับประทานข้าวหมูทอด เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ข้อใดผิด
 
การย่อยครั้งแรกเกิดขึ้นที่ปาก
หมูถูกย่อยครั้งแรกที่กระเพาะอาหาร
ข้าวและหมูถูกย่อยต่อไปในลำไส้เล็ก
อาหารถูกดูดซึมครั้งแรกที่กระเพาะอาหาร
13 )  การทำงานข้อใดไม่เกิดจากการทำงานของผิวหนังชั้นหนังกำพร้าแต่เพียงอย่างเดียว
 
รับความรู้สึกเจ็บปวด
รักษาอุณหภูมิของร่างกาย
ป้องกันการขายน้ำของร่างกาย
ป้องกันแสงอัลตราไวโอเลต
14 )  สาเหตุใดทำให้ปิยะมาศมีผิวคล้ำกว่าปรียา
 
มีสารเคราตินในชั้นหนังแท้มากกว่า
มีสารเคราตินในชั้นหนังกำพร้ามากกว่า
มีสารเมลานินในชั้นหนังกำพร้ามากกว่า
มีสารเมลานินในชั้นในสุดของหนังกำพร้ามากกว่า
15 )  หากกระดูกเชิงกรานของมนุษย์ไม่เป็นแผ่นแบน แต่โค้งเว้ามาข้างหน้า มนุษย์คนนั้นจะมีลักษณะเช่นใด
 
ขายืนตรงไม่ได้
ขาสองข้างจะมาอยู่ชิดกัน
ลำตัวจะโค้งงอมาอยู่ข้างหน้า
เวลาเดินจะเห็นขาและเท้าทั้งสองแยกออกจากกัน
16 )  ข้อต่อใดที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวได้ในระยะทางใกล้เคียงกัน
 

ข้อต่อที่ 1

ข้อต่อที่ 2

ข้อต่อระหว่างกระดูกซี่โครงกับกระดูกอก

ข้อต่อระหว่างกระดูกสันหลังแต่ละชิ้น


ข้อต่อระหว่างกระดูกสันหลังชิ้นที่ 1 กับกะโหลกศีรษะ

ข้อต่อระหว่างกระดูกสันหลังแต่ละชิ้น


ข้อต่อระหว่างกระดูกซี่โครงกับกระดูกอก

ข้อต่อระหว่างกระดูกสันหลังชิ้นที่ 1 กับกะโหลกศีรษะ


ข้อต่อของกระโหลกศีรษะ

ข้อต่อระหว่างกระดูกขากรรไกรล่างกับขากรรไกรบน

17 )  อวัยวะข้อใดประกอบด้วยกล้ามเนื้อต่างชนิดกัน
 
ปาก ลิ้น
จมูก หลอดลม
หลอดลม กระเพาะอาหาร
ลำไส้ ผนังของหลอดเลือด
18 )  2 คน ช่วยกันยกโต๊ะคนละข้างเพื่อเคลื่อนย้ายโต๊ะ การทำงานของกล้ามเนื้อในข้อใดถูกต้อง
 

นักเรียนคนที่ 1

 

นกเรียนคนที่ 2

 

ไบเส็บ

ไตรเส็บ

ไบเส็บ

ไตรเส็บ

หดตัว


คลายตัว


หดตัว


คลายตัว
คลายตัว

คลายตัว

คลายตัว

คลายตัว
คลายตัว

หดตัว

คลายตัว

หดตัว
หดตัว

หดตัว

หดตัว

หดตัว

19 )  จากตารางข้อใดเปรียบเทียบได้ถูกต้อง 

ระบบประสาท

ระบบต่อมไร้ท่อ

ก.


ข.


ค.


ง.

พบทั่วร่างกาย


ส่งกระแสความรู้สึกไปตามเส้นประสาท


ใช้เวลาการตอบสนองนาน


การส่งกระแสช้า

อยู่บางบริเวณของร่างกาย


ผลิตฮอร์โมนไปตามเส้นเลือด


ใช้เวลาการตอบสนองสั้น


การเคลื่อนที่ของฮอร์โมนเร็ว

 
ก. และ ข.
ข. และ ค.
ค. และ ง.
ง. และ ก.
20 )  หากร่างกายเปรียบได้กับรถยนต์ ATP เทียบได้กับอะไร
 
น้ำมัน
คันเร่ง
พวงมาลัย
เครื่องยนต์
21 )  ทดลองเพาะเลี้ยงแมลงหวี่ในอาหารเพาะเลี้ยงได้ผลดังตาราง
ข้อเป็นวัตถุประสงค์หลักของการทดลองนี้


ระยะเวลา (วัน)

 

การเปลี่ยนแปลงภายในหลอดทดลอง

 

หลอดที่ 1

หลอดที่ 2

วันแรก


3


5


8


12

อาหารเพาะเลี้ยง


ไม่เปลี่ยนแปลง


ไม่เปลี่ยนแปลง


ไม่เปลี่ยนแปลง


ไม่เปลี่ยนแปลง

อาหารเพาะเลี้ยง + แมลงหวี่ 10 ตัว


มีไข่แมลงหวี่มาก


มีตัวหนอนมาก


มีดักแด้มาก


มีแมลงหวี่ตัวเต็มวัยเพิ่มขึ้น

 
สิ่งมีชีวิตเกิดจากสิ่งมีชีวิต
สิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
สิ่งมีชีวิตเพิ่มจำนวนได้จากอาหารเพาะเลี้ยง
สิ่งมีชีวิตเมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะมีลักษณะเหมือนพ่อ – แม่
22 )  ข้อใดเป็นอวัยวะที่มีจุดกำเนิดมาจากกลุ่มเซลล์เดียวกัน
ก. แขนคน ปีกค้างคาว
ข. ครีบพะยูน ปีกไก่
ค. ขากระต่าย ครีบปลาฉลาม
ง. ปีกนกพิราบ ปีกตั๊กแตน
 
ก. และ ข.
ข. และ ค.
ค. และ ง.
ง. และ ก.
23 )  ข้อใดเป็นการผ่าเหล่า
 
สุนัขชนิดหนึ่งมีลูกขนสั้นและขนยาวต่างกัน
ลูกผสมเป็นหมันจาการผสมพันธุ์ข้ามสปีชีส์
การสูญพันธุ์ของสมันในภาคกลางประเทศไทย
ลูกหมีโคล่าส์เผือกมีขนสีขาวแตกต่างจากพ่อแม่
24 )  ข้อใดเป็นแนวคิดของดาร์วินเกี่ยวกับการที่ยีราฟมีคอยาว
 
ยีราฟมีการปรับตัวให้มีคอยาวเพื่อกินใบไม้ที่อยู่สูงได้
ยีราฟที่มีลักษณะคอยาวถูกถ่ายทอดมาแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบัน
เกิดการผ่าเหล่าของยีนที่ควบคุมลักษณะคอ ทำให้ยีราฟมีคอยาวขึ้น
ในอดีตยีราฟมีทั้งคอสั้นและคอยาว แต่พวกคอยาวดิ้นรนแก่งแย่งจนมีชีวิตอยู่รอดได้ถึงปัจจุบัน
25 )  สิ่งมีชีวิตข้อใดมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพที่อยู่อาศัย
 
กาฝาก กล้วยไม้
ตั๊กแตนกิ่งไม้ นกฟินซ์
ผักกระเฉด กระบองเพชร
กาบหอยแครง หม้อข้าวหม้อแกงลิง
26 )  เหตุใดผีเสื้อกลางคืนและผีเสื้อทั่วไปจึงผสมพันธุ์กันไม่ได้
ก. ที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน
ข. เสียงกรีดปีกเรียกคู่มีความถี่ต่างกัน
ค. ความแตกต่างในเรื่องขนาดของร่างกายและอวัยวะสืบพันธุ์
ง. ผีเสื้อกลางคืนตัวเมียปล่อยฟีโรโมนชักจูงเฉพาะผีเสื้อกลางคืนตัวผู้
 
ก. และ ข.
ข. และ ค.
ค. และ ง.
ง. และ ก.
27 )  การที่พบว่าพืชชั้นสูงส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนบก ส่วนพืชชั้นต่ำอาศัยอยู่ในน้ำหรือที่ชื้นแฉะ ข้อใดอธิบาย
วิวัฒนาการของพืชได้ถูกต้อง
 
พืชชั้นสูงไม่สามารถทนต่อความชื้นได้เท่าพืชชั้นต่ำ
พืชชั้นต่ำมีอัตราการคายน้ำสูงจึงต้องอยู่ในน้ำ
พืชชั้นสูงมีการพัฒนาของระบบท่อลำเลียงดีกว่าพืชชั้นต่ำ
พืชชั้นต่ำปรับตัวอยู่ในน้ำเพื่อลดการแข่งขันกับพืชชั้นสูง
28 )  จากตาราง ข้อแตกต่างระหว่างแบคทีเรียและรา ข้อใดถูก
 

แบคทีเรีย

รา

มีเซลล์เดียว

มีหลายเซลล์


ไม่มีขอบเขตนิวเคลียส

มีขอบเขตนิวเคลียส


สืบพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศเท่านั้น

สืบพันธุ์โดยอาศัยเพศ


ดำรงชีวิตโดยการสังเคราะห์แสง

ดำรงชีวิตโดยย่อยสลายสารอินทรีย์

29 )  จากสายใยอาหารดังภาพ ถ้าคนย้ายถิ่นฐานออกไปเหตุการณ์ใดจะไม่เกิดขึ้น
 
ประชากรหอยเพิ่มขึ้น
นกแก่งแย่งอาหารกันมากขึ้น
นกกินอาหารได้หลากชนิดมากขึ้น
ประชากรปลาและแมลงลดลง
30 )  การกระทำใดที่สามารถช่วยลดการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก
 
ผู้ขับขี่รถยนต์ใช้น้ำมันไร้สารตะกั่ว
เกษตรกรใช้เศษพืชแห้งทำปุ๋ยหมักแทนการนำไปเผาไฟ
การติดตั้งเครื่องกรองฝุ่น เขม่าดำในโรงงานอุตสาหกรรม
การติดตั้งอุปกรณ์ดักก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เกดขึ้นจากการใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิง
31 )  คำอธิบายเรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ์กรรม ข้อใดถูก
 
ลักษณะของลูกต้องเหมือนพ่อและแม่เสมอ
ลักษณะของลูกที่ต่างจากพ่อและแม่ต้องเกิดจากมิวเตชัน
ลักษณะบางอย่างของลูกอาจเหมือนน้าได้ เพราะมีบรรพบุรุษร่วมกัน
คำลักษณะต่าง ๆ ของลูกต้องเหมือนพ่อหรือแม่ เพราะลูกเกิดจากการรวมตัวของไข่ของแม่และอสุจิของพ่อ
32 )  ในการผสมพันธุ์ถั่วลันเตา พ่อพันธุ์แท้ที่มีเมล็ดสีเขียวนำมาผสมกับแม่พันธุ์แท้ที่มีเมล็ดสีเหลือง เมื่อนำลูก
รุ่นที่ 1 มาผสมกันเอง ลูกรุ่นที่ 2 จะมีฟีโนไทป์เป็นอัตราส่วนอย่างไร ถ้าให้ยีนเด่นควยคุมเมล็ดสีเหลือง
 
เมล็ดสีเขียว : เมล็ดสีเหลือง = 1 : 3
เมล็ดสีเขียว : เมล็ดสีเหลือง = 3 : 1
เมล็ดสีเขียว : เมล็ดสีเหลือง = 1 :1
เมล็ดสีเขียว : เมล็ดสีเหลือง = 1 : 2
33 )  ข้อใดไม่ใช่สมบัติของลักษณะด้วย
 
ลักษณะที่ปรากฏออกมามีจำนวนน้อย
สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะด้อยมักจะอ่อนแอและตาย
สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะด้อยจะเป็นพันธุ์แท้เสมอ
ลักษณะที่พบได้ในจิโนไทป์ของพ่อหรือแม่ที่เป็นพันธุ์แท้
34 )  ลักษณะคางบุ๋มถูกควบคุมด้วยยีนหนึ่งคู่ และเป็นลักษณะเด่น ลักษณะคางไม่บุ๋มเป็นลักษณะด้อย ถ้าพ่อ
คางบุ๋ม และคางแม่ไม่บุ๋ม คุณย่าคุณยายไม่มีใครคางบุ๋ม ลูกของครองครัวนี้จะเป็นข้อใด
 
ลูกทุกคนคางบุ๋ม
ลูกทุกคนคางไม่บุ๋ม
ลูกที่มีคางบุ๋มและลูกที่มีคางไม่บุ๋มมีจำนวนเท่า ๆ กัน
ลูกที่มีคางบุ๋มและลูกที่มีคางไม่บุ๋มมีจำนวนในอัตราส่วน 3 : 1
35 )  ในการผสมพันธุ์สุนัขที่มีขนสีขาวกับสุนัขขนสีดำ ปรากฏว่าลูกออกมามีขนสีขาวจุดดำทั้งครอก ถ้าเอาลูก
รุ่นนี้ผสมกัน จะได้ลูกที่มียีนเป็นโฮโมไซกัสกี่เปอร์เซ็นต์
 
25%
50%
75%
100%
36 )  ในการผสมโคตัวผู้ขนสีแดงกับตัวเมียขนสีขาว ได้ลูกมีขนสีน้ำตาล ข้อใดผิด
 
ลูกมียีนเป็นเฮเตอโรไซกัส
พ่อและแม่มียีนเป็นโฮโมไซกัส
โคตัวผู้สีแดงมียีนของสีน้ำตาลแฝงอยู่
ลักษณะที่ควบคุมสีขนเป็นลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์
37 )  คำอธิบายเกี่ยวกับการแบ่งเซลล์ ข้อใดถูก
 
ในเซลล์พืชจะเริ่มแบ่งไซโทพลาสซึมก่อน แล้วจึงแบ่งนิวเคลียส
ในเซลล์สัตว์มีการแบ่งไซโทพลาสซึมโดยเซลล์จะคอดกลาง แล้วแยกออกจากกัน
ในเซลล์สัตว์จะเริ่มแบ่งนิวเคลียสก่อน แล้วจึงแบ่งไซโทพลาสซึม โดยสร้างผนังเซลล์มากั้น
ทั้งเซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีการแบ่งไซโทพลาสซึม โดยเซลล์จะคอดกลางแล้วแยกออกจากกัน
38 )  ข้อใดที่ไม่สามารถทราบได้จาการศึกษาคาริโอไทป์
 
เพศ
ยีนผิดปกติ
จำนวนโครโมโซมที่ผิดปกติ
รูปร่างโครโมโซมที่ผิดปกติ
39 )  ในครอบครัวหนึ่งประกอบด้วย ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ และลูก พบว่าลูกคนหนึ่งมีเลือดหมู่ A การถ่ายทอด
ทางพันธุ์กรรมของหมู่เลือด A ในครอบครัวนี้ ข้อใดถูก
 
พ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งต้องมีเลือดหมู่ A
พ่อ แม่ ปู่ ยา ตา ยาย ไม่มีใครมีเลือดหมู่ A เลยก็ได้
ทั้งพ่อและแม่ไม่มีเลือดหมู่ A ปู่ ย่า ตา หรือยาย คนใดคนหนึ่งต้องมีเลือดหมู่ A
ถ้าพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ไม่มีใครมีเลือดหมู่ A แสดงว่าลูกคนนี้ไม่ใช่ลูกที่แท้จริงของครอบครัว
40 )  ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้ยีนที่ไดจากมิวเตชันยังคงอยู่ในประชากรของสิ่งมีชีวิต
 
มีสมบัติที่ดีกว่าเดิม
สามารถถ่ายทอดไปยังลูกรุ่นต่อไปได้
เมื่อเกิดขึ้นแล้วสามารถอยู่ได้ตลอดไป
ยีนนี้ให้ลักษณะที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
41 )  บ่อน้ำสองบ่อมีความกว้าง ความยาว ความลึกเท่ากัน อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน ผิวน้ำไม่มีพืชปกคลุม
สมบัติทางกายภาพของบ่อทั้ง 2 วัดได้ดังนี้

บ่อ

pH

เซคิดิสก์ (เมตร)

BOD (มิลลิกรัม / ลิตร)

1


2

7.5


8.2

1.2


0.5

4.5


5.0


การสำรวจแพลงตอนในน้ำภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่าบ่อ 1 พบแพลงตอนน้อยมาก บ่อ 2 พบแพลงตอน
จำนวนมาก ข้อใดทำให้สิ่งมีชีวิตในบ่อ 1 และบ่อ 2 แตกต่างกัน
 
แสง
อุณหภูมิ
แร่ธาตุที่ละลายในน้ำ
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ
42 )  เหาฉลามเกาะอยู่บนปลาฉลาม เป็นลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับข้อใด
 
ต่อไทรกับไทร
ต้นกาฝากและต้นมะม่วง
ต้นพลูด่างและต้นมะม่วง
ไรโซเบียมกับพืชตระกูลถั่ว
43 )  แผนภาพการถ่ายทอดพลังงานดังรูป พบในระบบนิเวศใด ก. ป่าพรุ ข. ป่าชายเลน ค. หนองน้ำ ง. นาข้าว
 
ก. และ ข.
ก., ข. และ ง.
ข., ค. และ ง.
ค., ง. และ ก.
44 )  แผนภาพข้างล่างแสดงการหมุนเวียนของสารใด
 
น้ำและคาร์บอน
คาร์บอนและไนโตรเจน
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
น้ำและฟอสฟอรัส
45 )  การเพิ่มประชากรมนุษย์เกิดขึ้นควบคู่กับข้อใด
 
มลภาวะเพิ่มขึ้น
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
คุณภาพชีวิตดีขึ้น
สัดส่วนระหว่างประชากรต่อหน่วยพื้นที่ลดลง
46 )  ถ้าท่านพบแหล่งน้ำที่มีสีดำและส่งกลิ่นเหม็น ข้อใดเป็นไปได้
 
แหล่งน้ำขาดออกซิเจนและมีค่า BOD ต่ำ
แหล่งน้ำขาดออกซิเจนและมีค่า DO สูง
เกิดกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์โดยจุลินทรีย์
เกิดจากสารอินทรีย์และกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์โดยจุลินทรีย์
47 )  ข้อใดแสดงป่าไม้ในระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 0-200 เมตร 200-400 เมตร 400-600 เมตร และ
600-800 เมตร ตามลำดับได้ถูกต้อง
 
ป่าพรุ ป่าชายเลน ป่าดิบชื้น ป่าเบญจพรรณ
ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบชื้น ป่าชายเลน ป่าพรุ
ป่าชายเลน ป่าพรุ ป่าดิบชื้น ป่าเบญจพรรณ
ป่าชายเลน ป่าดิบชื้น ป่าพรุ ป่าเบญจพรรณ
48 )  ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในดินและฮิวมัสในดินได้ถูกต้อง
 
49 )  ข้อใดถูก
ก. อะตอมคลอรีนเกิดจากโมเลกุลของสาร CFC กระทบกับรังสีอัตราไวโอเลต
ข. อะตอมคลอรีนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการแตกตัวของ CFC
ค. อะตอมคลอรีนทำปฏิกิริยากับโอโซนทำให้ได้อะตอมออกซิเจนอิสระ
ง. อะตอมคลอรีนทำปฏิกิริยากับอะตอมออกซิเจนอิสระกลายเป็นคลอรีนมอนอกไซด์
 
ก. และ ข.
ข. และ ค.
ค. และ ง.
ง. และ ก.
50 )  ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการใช้น้ำ
 
ลดการใช้พลังงาน
ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ช่วยพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ทรัพยากร
ลดปริมาณขยะตลอดจนภาระในการทำลายขยะ