ข้อสอบเอ็นทรานซ์ วิทยาศาสตร์ กายภาพชีวภาพ ครั้งที่ 1 / 2545 มีนาคม 2545

วิชา : วิทย์กายภาพ ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 150 ข้อ ผู้เข้าชม : 7,489 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  ข้อใดไม่ใช่หลักการทำงานของสระแสงอาทิตย์
 
ทาสีดำที่ก้นสระเพื่อดูดรังสีแสงอาทิตย์
พลังงานจากแสงอาทิตย์จะถูกเก็บไว้ในรูปของความร้อน
ใช้น้ำเกลือซึ่งมีความหนาแน่นน้อยเป็นสารละลายในบริเวณด้านล่างของสระ
การแบ่งชั้นน้ำเกลือในสระด้วยความหนาแน่นที่แตกต่างกันเพื่อป้องกันการพาความร้อน
2 )  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์
 
อาหาร
กังหันลม
เขื่อนกั้นน้ำ
ปรากฏการณ์เรือนกระจก
3 )  ข้อใดผิด
 
ควรเก็บวิตามินซีไว้ในขวดสีชา
แสงแดดตอนเช้าทำให้ร่างกายสร้างวิตามินซีได้เอง
พืชสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานเคมี
การตัดต้นไม้ทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเพิ่มขึ้น
4 )  จากรูปอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองการกลั่นแยกสารข้อใดผิด
 
หมายเลข 1 เป็นเศษผ้าหรือสำลีชุบน้ำเย็น ช่วยป้องกันไม่ให้ท่อพลาสติกละลายขณะกลั่น
หมายเลข 2 เป็นเศษกระเบื้องช่วยทำให้ความร้อนภายในหลอดทดลองกระจายทั่วของเหลวภายใน หลอดทดลอง
หมายเลข 3 เป็นน้ำเย็นในบีคเกอร์ แช่ของเหลวที่กลั่นตัวแล้วให้มีอุณหภูมิลดลง
หมายเลข 4 เป็นบีคเกอร์ที่มีน้ำร้อนแก่ของเหลวที่นำมากลั่นแทนการให้ความร้อนโดยตรง
5 )  ข้อใดถูก
ก. ก๊าซหุงต้มได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ และการแยกก๊าซธรรมชาติ
ข. ก๊าซบิวเทนและน้ำมันเบนซินเป็นองค์ประกอบไฮโดรคาร์บอนคนละพวกเพราะอยู่อยู่คนละสถานะ
ค. วิธีการแยกก๊าซที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบแตกต่างจากวิธีการแยกก๊าซธรรมชาติ
ง. สารตะกั่วในน้ำมันอาจทำให้เป็นโรคกระดูกผุได้เพราะเข้าไปแทนที่แคลเซียมในกระดูก
 
ก, ข
ข, ค
ค, ง
ง, ก
6 )  ข้อใดผิด
 
น้ำมันที่กลั่นได้จากหินน้ำมันมีสีดำ เพราะมีถ่านโค้กเจือปนอยู่
ผลพลอยได้ในการกลั่นน้ำมันจากหินน้ำมัน คือ ยางมะตอยและถ่านโค้ก
การผลิตน้ำมันจากหินน้ำมันโดยตรงก่อให้เกิดปัญหามลพิษ เนื่องจากสารประกอบกำมะถัน
หินน้ำมันเป็นหินดินดานที่สามารถสกัดน้ำมันได้มากกว่า 10 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อกิโลกรัม
7 )  การนำลิกไนต์มาใช้เป็นเชื้อเพลิงจำนวนมาก ทำให้เกิดก๊าซชนิดใดที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและเกิดสภาวะ
ฝนกรด
 
ก๊าซซัลเฟอร์มอนอกไซด์
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
8 )  อำนาจการทะลุทะลวงของรังสีไม่ขึ้นกับอะไร
 
พลังงาน
อุณหภูมิ
มวลของรังสี
ประจุของรังสี
9 )  ในการปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อให้ได้พันธุ์ใหม่ที่มีสมบัติดีกว่าเดิม นักวิทยาศาสตร์เลือกใช้รังสีใด
 
รังสีบีตา
รังสีแอลฟา
รังสีแกมมา
รังสีเอกซ์
10 )  ข้อใดถูก
ก. รังสีแกมมาที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ เบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้า
ข. ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เป็นแบบฟิชชัน
ค. ปฏิกิริยานิวเคลียร์ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ควบคุมด้วยแท่งแคดเมียม
ง. เลขอะตอมและเลขมวลของธาตุใหม่ที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ไม่เปลี่ยนไปจากเดิม
 
ก, ข
ข, ค
ค, ง
ง, ก
11 )  เมื่อแสงตกกระทบตรงผิวรอยต่อของตัวกลางสองชนิดด้วยมุมตกกระทบศูนย์องศา ข้อใดผิด
 
แสงสะท้อนกลับย้อนทางเดิม
แสงจะเกิดการสะท้อนกลับหมดตรงผิวรอยต่อนั้น
ทิศทางการเครื่องที่ของแสงบางส่วนไม่เปลี่ยนแปลง
แสงตกกระทบจะทะลุออกในแนวตั้งฉากกับรอยต่อของตัวกลางนั้น
12 )  เมื่อให้แสงตกกระทบรอยต่อระหว่างผิวตัวกลาง P และ Q ได้แนวทางเดินแสง ดังรูป ข้อใดใดถูก ก. มุมวิกฤตมีค่า 40^0C ข. ถ้าลดมุม theta^0C เป็น 35^0C จะเห็นแสงตามแนว A เข้มขึ้น ค. ดัชนีหักเหของตัวกลาง P น้อยกว่าดัชนีหักเหของตัวกลางQ ง. ถ้า theta = 90^0C จะไม่เห็นแนวแสง A
 
ก, ข
ข, ค
ค, ง
ง, ก
13 )  เมื่อแสงอาทิตย์กระทบละอองน้ำ จะมีปรากฎการณ์เรียงลำดับก่อนเห็นรุ้งเป้นดังนี้

ข้อ
รุ้งตัว
หักเห

กระจายแสง


สะท้อนกลับหมด
สะท้อนกลับหมด
กระจายแสง
หักเห
สะท้อนกลับหมด
เข้าตา
แรก
x
x
x
-
-
x
-
x
แรก
x
x
-
-
-
x
x
x
ที่สอง
x
-
x
-
x
-
x
x
ที่สอง
x
x
x
x
-
x
-
x

ข้อใดถูก
 
ก, ค
ก, ง
ข, ค
ข, ง
14 )  มิราจเกิดขึ้นได้จากสาเหตุใด
 
แสงเดินทางผ่านบริเวณที่มีความสว่างไม่เท่ากันทำให้เห็นเป็นภาพลวงตา
แสงเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศที่มีดัชนีหักเหไม่เท่ากันทำให้เกิดการสะท้อนกลับหมด
แสงเดินทางผ่านละลองไอน้ำในอากาศที่มีขนาดต่างกันทำให้แสงหักเหสู่ตา เห็นภาพกลับหัว
แสงเดินทางผ่านอากาศร้อนซึ่งอุณหภูมิของอากาศเบาบางทำให้เห็นภาพหัวตั้งอยู่เหนือวัตถุ
15 )  การถ่ายรูปดวงจันทร์ในตอนกลางคืน ข้อใดเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้อง
 
เปิดชัตเตอร์ไว้นาน ๆ
เปิดไดอะแฟรมกว้าง ๆ
ปรับเอฟ – นัมเบอร์ให้มีค่าน้อย ๆ
ตั้งความเร็วชัตเตอร์ให้มีค่ามาก ๆ
16 )  แสงสีในข้อใดที่ผสมกันแล้วไม่เกิดแสงขาว
 
แสงสีเขียวกับแสงสีน้ำเงิน
แสงสีแดงม่วงกับแสงสีเขียว
แสงสีน้ำเงินเขียวกับแสงสีแดง
แสงสีแดง แสงสีเขียว ละแสงสีน้ำเงิน
17 )  ถ้าฉายแสงสีน้ำเงินไปที่สตรี 2 คน จะเห็นชุดที่ใส่เป็นสีน้ำเงินและสีดำตามลำดับ เมื่อเปลี่ยนไฟเป็นแสงสี
เขียวจะเห็นชุดที่ใส่เป็นสีใดตามลำดับ
 
เขียว แดง
เขียว เขียว
เขียว ขาว
ดำ เขียว
18 )  เหตุใดตาของคนเราไม่สามารถแยกสเปกตรัมของแสงอาทิตย์ได้โดยตรง
 
เซลล์รูปกรวยไม่ถูกกระตุ้นเพราะเป็นแสงขาว
ปริมาณแสงจ้าเกินไปจนเซลล์รูปกรวยไม่ทำงาน
เซลล์รูปกรวยถูกกระตุ้นด้วยแสงสีปฐมภูมิพร้อมกัน
แสงผ่านเลนส์ตาเข้าไปโดยไม่มีการกระจายเป็นสเปกตรัม
19 )  ถ้าให้แสงสีแดงความเข้มสูงมาเข้านัยน์ตาเป็นระยะเวลานาน หลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นแสงขาวทันที จะเห็น
แสงขาวเป็นสีใด
 
ขาว
เหลือง
แดงม่วง
น้ำเงินเขียว
20 )  เมื่อแพทย์ใช้ไฟฉายส่องตาคนไข้ เพื่อดูการตอบสนองต่อแสงสว่างของนัยน์ตา จะเกิดอะไรขึ้น
 
ช่องพิวพิลจะเล็กลง
ม่านตาจะหรี่ลง
เลนส์ตาจะถูกกล้ามเนื้อที่คลายตัวบีบให้นูนขึ้น
เลนส์ตาจะถูกกล้ามเนื้อที่คลายตัวบีบให้บางลง
21 )  สมบัติข้อใดใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกวัตถุโปร่งใส วัตถุโปร่งแสงและวัตถุทึบแสง
ก. ความเป็นระเบียบของแสงที่ทะลุผ่านวัตถุ
ข. ความเป็นระเบียบของแสงที่สะท้อนออกจากวัตถุ
ค. ความสามารถในการหักเหของแสงที่ผ่านวัตถุ
ง. ความสามารถในการดูดกลืนแสงที่ผ่านเข้าไปในวัตถุ
 
ก, ข
ข, ค
ค, ง
ง, ก
22 )  A, B, C, และ D เป็นวัตถุที่มีสีแตกต่างกัน วัดอุณหภูมิในร่มแล้วนำไปผึ่งแดดเป็นเวลา 2 นาที แล้วน
กลับมาไว้ในที่ร่ม 2 นาที ได้ผลดังนี้ชนิดวัตถุ
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น (°C)
อุณหภูมิที่ลดลง (°C)

A


B


C


D12


16


10


611


15


8


4ข้อใดถูก
 
A ดูดกลืนแสงได้ดีที่สุดและคายความร้อนได้เร็วที่สุด
B ดูดกลืนแสงได้ดีที่สุดและคายความร้อนได้เร็วที่สุด
C ดูดกลืนแสงได้น้อยที่สุดและคายความร้อนได้ช้าที่สุด
D ดูดกลืนแสงได้น้อยที่สุดและคายความร้อนได้เร็วที่สุด
23 )  วางแผ่นกระดาษสีแดง และสีเขียวไว้ในห้องมืด ถ้านำไฟฉายหุ้มด้วยกระดาษแก้วสีเหลืองฉายไปบนแผ่นกระดาษนี้จะเป็นสีอะไรตามลำดับ
 
แดงและเหลือง
แดงและเขียว
เหลืองและเขียว
เขียวและเหลือง
24 )  ข้อใดถูก
 
การผสมตัวสีเป็นการลดปริมาณแสงสี
การผสมตัวสีอาจเพิ่มหรือลดปริมาณแสงสี
การผสมตัวสีเป็นการเพิ่มปริมาณแสงสี
การผสมตัวสีไม่ทำให้ปริมาณแสงสีเปลี่ยนไป
25 )  ฟิล์มสีเนกาตีฟ มีโครงสร้างดงัรูป ถ้าถ่ายภาพวัตถุสีขาว เมื่อผ่านกระบวนการล้างฟิล์มแล้วแต่ละชั้น จะเห็นเป็นสีอะไรตามลำดับ
 
แดง เหลือง เขียว
เหลือง น้ำเงินเขียว แดงม่วง
เหลือง แดงม่วง น้ำเงินเขียว
น้ำเงินเขียว แดงม่วง เหลือง
26 )  ในการสกัดสีจากส่วนต่าง ๆ ของพืช ข้อใดใช้ตัวทำละลายไม่เหมาะสมข้อ
สารสีธรรมชาติ
สี
ชนิดของพืช
ชนิดของตัวทำละลาย

1


2


3


4


แอนโทไซยานิน


แคโรทีนอยด์


คลอโรฟิลล์


อินดิโกติน

แดง


เหลือง


เขียว


น้ำเงิน

กระเจี๊ยบแดง


ลูกตาลสุก


ใบเตย


ต้นคราม

เบนซิน


น้ำมัน


เอทิลแอลกอฮอล์


น้ำ

 
1
2
3
4
27 )  การแยกสีโดยวิธีโครมาโทกราฟี เป็นการนำสมบัติข้อใดของสารมาประยุกต์ใช้
ก. การละลาย
ข. การดูดซึม
ค. การยึดเกาะติดกระดาษ
ง. สภาพความอิ่มตัวของสารละลาย
 
ก, ข
ข, ค
ค, ง
ง, ก
28 )  ผนังห้องประชุมบุด้วยวัตดุที่มีรูพรุนและมีความชื้นมาก ควรใช้สีชนิดใด
 
สีซีเมนต์
สีน้ำมัน
สีพลาสติกผสมน้ำ
สีน้ำมันผสมทินเนอร์
29 )  เหตุใดจึงไม่สามารถมองเห็นนัยน์ตาของคนที่ใส่แว่นตาสีดำ
ก. บริเวณนัยน์ตาของคนใส่แว่นตามีแสงน้อยมาก
ข. แว่นตาสีดำดูดกลืนแสงจากภายนอกบางส่วนก่อนเข้าสู่ตา
ค. นัยน์ตาจัดเป็นวัตถุดำ ดูดกลืนแสงได้ดี จึงไม่มีแสงสะท้อน
ง. แว่นตาสีดำจัดเป็นวัตถุทึบแสง แสงไม่สามารถทะลุผ่านเข้าสู่ตาคน
 
ก, ข
ข, ค
ค, ง
ง, ก
30 )  ในการย้อมสีผ้าดิบก่อนนำไปย้อมสีต้องนำผ้าดิบไปต้มด้วยสารละลาย A เพื่อขจัดสิ่งสกปรกออก แล้วนำไป
แช่ในสารละลาย B เพื่อให้ผ้าที่ย้อมไดมีสีสดใส สารละลาย A และ B คือสารใดตามลำดับ
 
โซเดียมคาร์บอเนต โซเดียมไบคาร์บอเนต
โซเดียมคาร์บอเนต โซเดียมไฮโปคลอไรท์
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ โซเดียมคาร์บอเนต
โซเดียมไบคาร์บอเนต โซเดียมไฮโปคลอไรท์
31 )  ถ้าต่อปลายขดลวดเข้ากับแอมมิเตอร์ ทำการเคลื่อนขั้วแม่เหล็กผ่านขดลวดดังรูป ด้วยความเร็วสม่ำเสมอ การเปลี่ยนแปลงของเข็มแอมมิเตอร์เป็นเช่นใด
 
หยุดนิ่ง
เบนกลับไปกลับมา
เบนซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้าย
เบนไปเล็กน้อยแทบสังเกตไม่ได้ว่าไปทางใด
32 )  น้ำมีความสำคัญอย่างไรสำหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
 
ใช้ลดความเร็วของนิวตรอน
ใช้ผลักดันลูกสูบให้เคลื่อนที่
ใช้หมุนกังหันซึ่งต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ใช้อัดอากาศให้ปริมาตรเล็กลง เพื่อให้ความดันสูงขึ้น
33 )  โรงไฟฟ้าใดเหมาะแก่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการผลิตไฟฟ้าเพราะสามารถรื้อถอนเคลื่อนย้ายได้ง่าย
เพราะสามารถติดตั้งได้รวดเร็ว
 
โรงโรงไฟฟ้าดีเซล
โรงโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ
โรงไฟฟ้าเซลล์สุริยะ
โรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ
34 )  ข้อใดเป็นวิธีการเพิ่มปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ได้รับจากเซลล์สุริยะ
 
นำเซลล์สุริยะหลายเซลล์มาต่อแบบอนุกรม
ปรับแผงเซลล์สุริยะให้รับแสงจากดวงอาทิตย์มากที่สุด
เพิ่มความหนาของแผ่นสารกึ่งตัวนำทั้ง 2 ชั้นของเซลล์สุริยะ
เพิ่มขนาดของแบตเตอรี่ที่เก็บกระแสไฟฟ้า จากเซลล์สุริยะ
35 )  ในการเลือกใช้เซลล์ไฟฟ้าเคมีกับโทรทัศน์แบบกระเป๋าหิ้ว ควรใช้เซลล์ไฟฟ้าเคมีแบบใดจึงจะเหมาะสม
 
แบตเตอรี่รถยนต์
เซลล์ไฟฟ้าเคมีแบบประจุใหม่
เซลล์ไฟฟ้าเคมีแบบอัลคาไลน์
เซลล์ไฟฟ้าเคมีแบบลิเทียม
36 )  สายส่งไฟฟ้าแรงสูงควรมีลักษณะเช่นใด
 
โลหะตัวนำ น้ำหนักเบา และมีลักษณะสายเปลือย ระบายความร้อนได้ดี
โลหะตัวนำ ขนาดใหญ่ และมีลักษณะสายเปลือย เพื่อระบายความร้อนได้ดีและป้องกันความสูญเสีย
พลังงาน
โลหะตัวนำ ขนาดใหญ่ หุ้มฉนวน เพื่อป้องกันการสูญเสียพลังงานและเกิดความปลอดภัย
โลหะตัวนำ ขนาดเล็ก หุ้มฉนวน เพื่อป้องกันการสูญเสียพลังงานและเพื่อความปลอดภัย
37 )  หลอดไฟขนาด 60 วัตต์ ต่อเข้ากับหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งต่อกับไฟบ้าน 50 เฮริตซ์ ดังรูป หม้อแปลงไฟฟ้า ในข้อใดทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างที่สุด
ข้อ
จำนวนรอบขดลวดปฐมภูมิ
จำนวนรอบขดลวดทุติยภูมิ

1

2

3

4

100

200

300

200

200

300

200

100

 
1
2
3
4
38 )  ข้อใดถูก
 
วงจรไฟฟ้าภายในบ้านส่วนใหญ่ต่อแบบอนุกรม
ฟิวส์เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จำกัดปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในวงจร
หม้อแปลงไฟฟ้าสามารถเพิ่มความต่างศักย์ของแบตเตอรี่รถยนต์ได้
สะพานไฟเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เปรียบเหมือนสะพานข้ามแม่น้ำเมื่อเปิดจะยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้
39 )  การติดตั้งสวิตซ์อัตโนมัติที่ถูกต้องต่อข้อต่อส่วนที่ตัดวงจรของสวิตซ์กับสายไฟสายใด
 
สายกลาง
สายมีศักย์
สายมีศักย์และสายกลาง
สายมีศักย์และสายดิน
40 )  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของบัลลาสต์
 
ต้านการลดลงของกระแสไฟฟ้าในวงจร
เป็นสวิตซ์อัตโนมัติ ช่วยให้หลอดวาวแสงทำงาน
ควบคุมกระแสไฟฟ้าภายในหลอดวาวแสงให้มีปริมาณพอดี
เพิ่มความต่างศักย์ระหว่างปลายหลอดทั้งสองของหลอดวาวแสง
41 )  คลื่น A, B, C เคลื่อนที่ไปในเวลาเท่ากัน ดังรูป ข้อใดถูก ก. A มีความเร็วมากกว่า C แต่มีพลังงานน้อยกว่า C ข. B มีความยาวคลื่นเท่ากับ A แต่มีเอ็มพลิจูดมากว่า A ค. B มีความยาวคลื่นน้อยกว่า C แต่มีพลังงานมากกว่า C
 
ก, ข
ข, ค
ก, ค
ก, ข, ค
42 )  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในข้อใด มีพลังงานต่ำกว่าแสงที่มองเห็น
 
รังสีเอ็กซ์
รังสีแกมมา
ไมโครเวฟ
อัลตราไวโอเลต
43 )  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเกิดรังสีอัลตราไวโอเลตในหลอดแววแสง
 
ขั้วหลอด
อิเล็กตรอน
สารวาวแสง
อะตอมของไอปรอท
44 )  มีตัวอย่างสาร 4 ชนิด ให้เลือกเพื่อนำมาทำเป็นวัสดุกั้นรังสีเอกซ์ทุกชิ้นมีน้ำหนักเท่ากัน ควรเลือกวัตถุในข้อใด
 
ชิ้นที่หนาที่สุด
ชิ้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ชิ้นที่มีขนาดเล็กที่สุด
ชิ้นที่มีความวาวแสงมากที่สุด
45 )  ข้อใดผิด
 
รังสีแกมมาจากโคบอล-60 ใช้รักษาโรคมะเร็ง
รังสีแกมมามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
กลักฟิล์มใช้ตรวจสอบปริมาณรังสีแกมมาที่คนได้รับ
อาหารที่ฉายด้วยรังสีแกมมา ต้องตั้งทิ้งไว้สักครู่ก่อนนำมาปริโภค เพื่อให้รังสีสลายตัว
46 )  การผสมสัญญาณไฟฟ้าของเสียงและสัญญาณไฟฟ้าความถี่คลื่นวิทยุในระบบเอเอ็ม ทำให้ปริมาณในข้อใด
เปลี่ยนแปลง
 
ความถี่
ความยาวคลื่น
แอมพิจูด
แอมพิจูด
47 )  เครื่องรับวิทยุระบบเอฟเอ็ม อยู่ห่างจากสถานีส่ง 120 กิโลเมตร การรับคลื่นจากสถานีส่งเป็นไปตามข้อใด
 
ไม่สามารถรับสัญญาณได้
ได้รับหลังส่งสัญญาณ 4 times 10^{-4} วินาทีพอดี
ได้รับหลังส่งสัญญาณนานกว่า 4 times 10^{-4} วินาที
ได้รับหลังส่งสัญญาณเร็วกว่า 4 times 10^{-4} วินาที
48 )  ในการควบคุมและบังคับให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของยานโซเจอร์เนอร์ที่ลงสำรวจดาวอังอารทำงาน
นักวิทยาศาสตร์เลือกใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านใด
 
คลื่นวิทยุ
รังสีเอ็กซ์
ไมโครเวฟ
รังสีอินฟราเรด
49 )  ข้อใดไม่ใช่หลักการทำงานของเครื่องโทรภาพ
 
ใช้คลื่นวิทยุเป็นพาหะ
มีการแปลงภาพเป็นสัญญาณไฟฟ้า
มีการผสมสัญญาณแบบเอฟเอ็ม
กระบอกโลหะของเครื่องรับและของเครื่องส่งต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากัน
50 )  ข้อใดไม่ใช่หลักการการสะท้อนของคลื่นไมโครเวฟ
 
การอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟ
การหาตำแหน่งเหยื่อของค้างคาว
ระบบเรดาห์ตรวจหาวัตถุในบรรยากาศ
เครื่องช่วยนำทางของเครื่องบินขณะหมอกลงจัด
51 )  ดาวดวงหนึ่งบนท้องฟ้าอยู่ที่ตำแหน่งซึ่งทำมุม 10 องศากับจุดเหนือศีรษะ และเส้นดิ่งของดาวดวงนี้ทำมุม
20 องศาจากทิศเหนือวัดไปทางทิศตะวันตก ดาวดวงนี้มีมุมเงยและอาซิมุทเท่าใดในหน่วยองศา
 
10, 20
10, 340
80, 340
80, 20
52 )  ชายคนหนึ่งเดินทางโดยเครื่องบินออกจากกรุงเทพ วึ่งตั้งอยู่ที่ลองจิจูด 100 องศาตะวันออก เวลา 18:00 น.
ของวันที่ 1 สิงหาคม ไปทางทิศตะวันตก เป็นเวลาเท่าไร ตามเวลาท้องถิ่น
 
2.00 น. วันที่ 31 กรกฎาคม
2.00 น. วันที่ 1 สิงหาคม
3.00 น. วันที่ 1 สิงหาคม
3.00 น. วันที่ 2 สิงหาคม
53 )  ข้อใดเป็นผลเนื่องมาจากการที่อัตราการหมุนรอบตัวเองของดวงจันทร์เท่ากับอัตราการหมุนของดวงจันทร์
รอบโลก
 
เกิดข้างขึ้นข้างแรม
ดวงจันหันเข้าหาโลกเพียงด้านเดียว
ดวงจันทร์มีขนาดปรากฏไม่เท่ากันในแต่ละวัน
ดวงจันทร์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตก
54 )  ข้อใดผิด
 
น้ำขึ้นสูงสุด และน้ำลงต่ำสุด เกิดขึ้นในวันแรม 15 ค่ำ หรือวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ
น้ำขึ้นน้อยที่สุด และน้ำลงน้อยที่สุด เกิดขึ้นในวันแรม 8 ค่ำ หรือวันเพ็ญขึ้น 8 ค่ำ
3. โลกได้รับอิทธิพลจากแรงดึงดูดของดวงจันทร์มากกว่าดวงอาทิตย์ เนื่องจากดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่า
ดวงอาทิตย์
โลกได้รับอิทธิพลจากแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์มากกว่าดวงจันทร์ เนื่องจากดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่กว่า
ดวงจันทร์มาก
55 )  รูปตำแหน่งใดของดาวเคราะห์ที่คนบนโลกสังเกตเห็นดาวเคราะห์สว่างเต็มดวง
 
56 )  วัตถุใดในระบบสุริยะที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เรือนกระจกที่พื้นผิวมากที่สุด
 
โลก
ดาวศุกร์
ดวงจันทร์
ดาวอังคาร
57 )  ข้อใดมีผลต่อการเกิดฤดูกาลบนพื้นผิวโลกมากที่สุด
 
โลกมีสัณฐานกลมแป้น
โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์
ดวงอาทิตย์มีการเปลี่ยนตำแหน่งการขึ้นและตกตลอดเวลา
แกนหมุนของโลกเอียงทำมุมกับระนาบวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์เป็นมุม66.5 องศา
58 )  กลุ่มดาวในจักรราศีกลุ่มใดปรากฏอยู่บนท้องฟ้าด้านทิศใต้
 
กลุ่มดาวราศีพฤษภ
กลุ่มดาวราศีมิถุน
กลุ่มดาวราศีสิงห์
กลุ่มดาวราศีพฤศจิก
59 )  กลุ่มดาวฤกษ์คู่ใดสามารถใช้ในการหาดาวเหนือได้
 
กลุ่มดาวสุนัขเล็ก และกลุ่มดาวกระต่าย
กลุ่มดาวสุนัขใหญ่ และกลุ่มดาวนายพราน
กลุ่มดาวหมีใหญ่ และกลุ่มดาวแคสซิโอเปีย
กลุ่มดาวราศีธนู และกลุ่มราศีพฤศจิก
60 )  ทำไมนักดาราศาสตร์เชื่อว่า จุดศูนย์กลางของดาราจักรทางช้างเผือกอยู่ทางทิศกลุ่มดาวคนยิงธนู
 
เนื่องจากดาวฤกษ์ในทิศกลุ่มดาวคนยิงธนูไม่เคลื่อนที่เลย
เนื่องจากกลุ่มดาวคนยิงธนูเป็นกลุ่มดาวที่อยู่ท้องฟ้าซีกใต้
เนื่องจากบริเวณกลุ่มดาวคนยิงธนูมีดาวฤกษ์ปรากฏหนาแน่นมาก
เนื่องจากกลุ่มดาวคนยิงธนูอยู่ใกล้จุดตัดของเส้นสุริยะวิถี และเส้นศูนย์สูตรท้องฟ้า
61 )  ข้อใดถูก

ข้อ
ผลิตภัณฑ์
ชนิดพอลิเมอร์
แบบของปฏิกิริยาการรวมตัวเป็นพอลิเมอร์

1


2


3


4กาว


ไม้บรรทัด


หม้อแบตเตอรี่


ยางเทียมอิพอกซี


พอลิสไตรีน


พอลิพรอพิลีน


พอลิไวนิลคลอไรด์ต่อเติม


ควบแน่น


ต่อเติม


ควบแน่น


 
1
2
3
4
62 )  จากข้อมูลต่อไปนี้

วัตถุดิบ
สารตั้งต้นสำหรับมอนอเมอร์
มอนอเมอร์
พลาสติกที่ผลิตได้

ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ


ก๊าซธรรมชาติ


ก๊าซธรรมชาติและเกลือแกง


ถ่านโค้กและหินปูนเอทิลีนและเบนซีน


เอทิลีน


เอทิลีนและคลอรีน


อะเซทิลีนและกรดแอซีติกสไตรีน


เอทิลีน


ไวนิลคลอไรด์


ไวนิลอะซิเตตพอลิสไตรีน


พอลิเอทิลีน


พอลิไวนิลคลอไรด์


พอลิไวนิลอะซิเตตพลาสติกที่ผลิตได้มีคุณสมบัติแตกต่างกันเพราะเหตุใด
ก. มีมอนอเมอร์ต่างกัน
ข. ใช้ชนิดของวัตถุดิบต่างกัน
ค. มีสารตั้งต้นสำหรับผลิตมอนอเมอร์ต่างกัน
 
ก, ข
ข, ค
ค, ก
ก, ข และ ค
63 )  พิจารณาการสังเคราะห์สารพลาสติกต่อไปนี้ ข้อไดถูก
 
สาร A ได้แก่ ถ่านโค้ก สาร B ได้แก่ หินปูน
สาร A ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ สาร B ได้แก่ หินปูน
สาร C ได้แก่ ถ่านโค้ก สาร D ได้แก่ หินปูน
สาร C ได้แก่ ถ่านหิน สาร D ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ
64 )  พิจารณาข้อมูลในตารางชนิดพลาสติก
สมบัติบางประการ
การใช้งาน

A


B


Cอ่อนตัว คล้ายยาง


เปราะ มีความใส


ติดไฟยาก ให้กลิ่มแอมโมเนียฉนวนหุ้มสายไฟ


ทำเลนส์


เคลือบผิววัสดุA, B, C คือสารใดตามลำดับ
 
พอลิไวนิลคลอไรด์ พอลิสไตรีน อิพอกซี
ไนลอน ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ พอลิสไตรีน
ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ อิพอกซี พอลิไวนิลคลอไรด์
พอลิเอทิลีน พอลิไวนิลคลอไรด์ ยูเรียฟอร์มัลดไฮด์
65 )  ข้อใดผิด
 
ซิลิโคนสลายตัวได้ยากจึงนิยมทำอวัยวะเทียม
ซิลิโคนใช้เป็นกาวประสารท้องเรือเพื่อกันน้ำซึมได้
ซิลิโคนมีหกลายชนิขึ้นอยู่กับขนาดของพอลิเมอร์
ซิลิโคนที่แข็งแรงจะมีคาร์บอนประกอบในโครงสร้าง
66 )  ข้อใดเป็นการใช้งานของเส้นใยที่ถูกต้อง
ก. อะคริลิกใช้ทำเสื้อเกาะ
ข. ใยหินใช้ทำชุดดับเพลิง
ค. ไนลอนใช้ทำขนแปรงสีฟัน
ง. ใยพอลิเอสเตอร์ใช้ทำเสื้อกันฝน
 
ก, ข
ข, ค
ค, ง
ง, ก
67 )  ข้อใดผิด
 
เส้นใยไนลอนจัดเป็นสารประเภทพอลิอะมีด
ปฏิกิริยาการเตรียมไนลอนเป็นการรวมตัวแบบควบแน่น
การที่เส้นใยไนลอนมีความเหนียวสูง เนื่องจากมีโครงสร้างเป็นแบบร่างแห
การเตรียมเส้นใยไนลอน สามารถทำได้โดยการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดอะดิปิกและสารไดเอมีน
68 )  ข้อใดไม่ใช่สมบัติของโมเลกุลสบู่
 
ส่วนที่ละลายน้ำประกอบด้วยคาร์บอนและออกซิเจน
ส่วนที่ละลายในไขมันประกอบด้วยคาร์บอนและไฮโดรเจน
เป็นสารประกอบของเกลือโซเดียมกับกรดที่ได้จากน้ำมันพืช
ส่วนที่แตกตัวเป็นไอออนลบประกอบด้วยไฮโดรเจนและคาร์บอน
69 )  ผงซักฟอกที่ดีควรมีลักษณะเป็นอย่างไร
ก. ค่า pH สูง
ข. ปริมาณฟอสเฟตสูง
ค. ปริมาณสารที่ละลายได้ในคลอโรฟอร์มสูง
ง. ปริมาณสารอินทรีย์ซัลฟอเนตสูง
 
ก, ข
ข, ค
ค, ง
ง, ก
70 )  วิธีแก้ปัญหาน้ำทิ้งจากการใช้ผงซักฟอกนั้น ข้อใดถูก
 
เติมน้ำลงไปมาก ๆ เพื่อลดความเป็นเบสแล้งนำไปรดต้นไม้และสนามหญ้า
เพิ่มสารที่ทำหน้าที่ละลายไขมัน แล้วนำไปรดต้นไม้และสนาม หญ้า
เพิ่มสารฟอสเฟต เพื่อช่วยลดความกระด้างของน้ำและเป็นปุ๋ยแล้งนำไปรดต้นไม้และสนามหญ้า
กรองสิ่งสกปรกที่ติดมาออก แล้วนำไปรดต้นไม้และสนามหญ้า
71 )  ถ้าเสียงเดินทางจากแหล่งกำเนิดเสียงหนึ่งผ่านตัวกลาง 4 ชนิด ข้อใดเรียงลำดับตัวกลางที่มีความสามารถใน
การถ่ายทอดเสียงจากน้อยไปมาก ที่อุณหภูมิเดียวกัน
 
เงิน ทองแดง ทองคำ เหล็ก
ทองแดง ทองคำ เงิน เหล็ก
เล็ก ทองคำ เงิน ทองแดง
ทองคำ เงิน ทองแดง เหล็ก
72 )  เรือลำหนึ่งลอยนิ่งอยู่บนผิวน้ำที่ไม่มีระลอกคลื่นในมหาสมุทร ชายที่อยู่บนเรือปล่อยคลื่นเสียงจาก
แหล่งกำเนิดเดียวกันออกไปในอากาศและน้ำในแนวดิ่งคลื่นเสียงที่เคลื่อนที่ลงไปในน้ำกระทบกับเรือดำน้ำที่
จมนิ่งส่วนคลื่นเสียงที่ส่งออกไปในอากาศกระทบกับนกตัวหนึ่งซึ่งบินผ่านมาพอดี ถ้าเขาจับเวลาที่คลื่นเสียง
เดินทางออกไปกระทบเรือดำน้ำและนกแล้วสะท้อนกลับมายังเครื่องรับได้เป็น 2 และ 4 วินาที ตามลำดับ
อยากทราบว่า ณ ตำแหน่งที่คลื่นเสียงตกกระทบกับนก นกจะอยู่ห่างจากเรือดำน้ำเป็นระยะทางเท่าใด
กำหนดให้ ความเร็วของเสียงในอากาศ = 340 เมตร/วินาที
ความเร็วของเสียงในน้ำทะเล = 1,840 เมตร
 
1,430 เมตร
1,840 เมตร
2,180 เมตร
4,360 เมตร
73 )  ข้อใดผิด
 
ถ้าต้นกำเนิดเสียงสั่นกว้างมากเสียงจะดัง
คุณภาพของเสียงเป็นตัวชี้ว่าเสียงดังหรือค่อย
ถ้าต้นกำเนิดเสียงสั่นด้วยความถี่สูง เสียงที่ออกมาจะเป็นเสียงแหลม
แม้ว่าเสียงจาก 2 แหล่งกำเนิดจะมีความถี่ชุดเดียวกันคุณภาพของเสียงทำให้เสียงทั้ง 2 แตกต่างกันได้
74 )  ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นเสียงอึกทึก
ก. เสียงเชียร์ในสนามกีฬาวัดความเข้มได้ 10 วัตต์ ติดต่อกันเป็นเวลา 9ชั่วโมง
ข. เสียงดนตรีในดิสโกเธคมีระดับความเข้ม 10 เท่า ของขีดเริ่มการได้ยินเป็นเวลาติดต่อกัน 5 ชั่วโมง
ค. เสียงเจาะหลุมเพื่อเทเสาเข็มความเข็มได้ 10 วัตต์ ติดต่อกัน 6 ชั่วโมง
ง. เสียงเจียระไนพลอยวัดความเข้มได้ 10 เท่า ของขีดเริ่มการได้ยินเป็นเวลาติดต่อกัน 6 ชั่วโมง
 
ก, ข และ ค
ข, ค และ ง
75 )  เมื่อวางแผ่นสะท้อนเสียง A และ B ดังรูป 1 พบว่าเสียงที่ได้ยินที่ตำแหน่ง ก และ ข ดังเท่ากัน ถ้าทำสลับกัน ดังรูป 2 เสียงที่ได้ยินที่ตำแหน่ง ก และ ข จะเป็นอย่างไร
 
ดังเท่ากัน
ดังเท่ากันและค่อยกว่าเดิม
ตำแหน่ง ก ได้ยินเสียงดังกว่าตำแหน่ง ข
ตำแหน่ง ข ได้ยินเสียงดังกว่าตำแหน่ง ก
76 )  ก. และ ข. ยืนอยู่ใกล้หน้าผาสูงทั้งสองยืนห่างจากหน้าผา 16 เมตร และยืนห่างกัน 20 เมตร เมื่อ ก ตะโกน ข. จะได้ยินเสียง ก. เป็นอย่างไร ( อัตราเร็วของเสียงในอากาศ 310 เมตร/วินาที
 
ได้ยิน 1 ครั้ง จากเสียงตะโกน
ได้ยิน 1 ครั้ง จากเสียงตะโกนและเสียงสะท้อนที่แยกกันไม่ออก
ได้ยิน 2 ครั้ง จากเสียงสะท้อนและเสียงก้อง
ได้ยิน 2 ครั้ง จากเสียงตะโกนและเสียงสะท้อน
77 )  จากตารางผลการทดลอง


ขนาดของเอ็นไนลอน

 

ความดังของเสียงที่ได้ยิน

 

วางธรรมดา

วางบนปากกระป๋อง

เล็ก


ใหญ่

ค่อย-เสียงสูง


ค่อย-เสียงต่ำ

ดัง-เสียงสูง


ดัง-เสียงต่ำ


สรุปผลการทดลองข้อใดถูก
 
กระป๋องช่วยเสริมความเข้มเสียงให้เพิ่มมากขึ้น
ขนาดของเส้นเอ็นแปรผันตรงกับความดังของเสียง
เส้นเอ็นสั่นทำให้กระป๋องสั่นมีผลทำให้ระดับเสียงเพิ่มมากขึ้น
เส้นเอ็นสั่นทำให้กระป๋องสั่นช่วยเสริมการสั่นของเส้นเอ็นทำให้เกิดเสียงดังมากขึ้น
78 )  ข้อใดทำให้เสียงความถี่สูงขึ้น
 
ตีลูกระนาดที่มีขนาดใหญ่
ตีลูกระนาดที่ถูกถ่วงด้วยของหนัก
ตีฆ้องที่ถูกถ่วงด้วยขี้ผึ้งผสมตะกั่ว
ดีดสายเอ็นที่ปลายถ่วงด้วยของหนัก
79 )  ข้อใดผิด
 
เสียงที่ถูกบันทึกลงในแถบเสียง จะปรากฏอยู่ในรูปของสนามแม่เหล็กบนแถบเสียงนั้น
สัญญาณเสียงที่ได้จากคอมแพคดิสก์ เกิดจากการเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้า แล้วจึงแปลงเป็นสัญญาณ
เสียง
การส่งสัญญาณทางโทรศัพท์เป็นการเปลี่ยนแปลงระหว่างพลังงานเสียงกับพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
กระบวนการเปลี่ยนคลื่นเสียงให้เป็นคลื่นไฟฟ้าและเปลี่ยนกลับเป็นคลื่นเสียง ทุกระบบประกอบด้วย
ภาครับสัญญาณ ภาคขยายสัญญาณ และภาคสัญญาณออก
80 )  ข้อใดผิด
 
การสอนคนใบ้ที่มีอายุเกิน 7 ขวบให้พูดได้เป็นเรื่องยาก
หูอื้อเกิดจากความดันในหูกับความดันนอกหูไม่เท่ากัน
เสียงทุ้มแหลมของเสียงดนตรีจำแนกได้ด้วยแก้วหู
เสียงที่ดังมากเกินไปจะเปลี่ยนจาการได้ยินเป็นความเจ็บปวดได้
81 )  ข้อใดเป็นทรัพยากรธรรมชาติหมุนเวียน
 
น้ำ อากาศ แร่ ป่าไม้
อากาศ ดิน น้ำ แร่
แสงอาทิตย์ อากาศ ถ่านหิน น้ำ
แสงอาทิตย์ ดิน น้ำ ปะการัง
82 )  ข้อใดเป็นทรัพยากรธรรมชาติหมุนเวียน
1. น้ำ อากาศ แร่ ป่าไม้
2. อากาศ ดิน น้ำ แร่
3. แสงอาทิตย์ อากาศ ถ่านหิน น้ำ
4. แสงอาทิตย์ ดิน น้ำ ปะการัง
 
ก, ข
ข, ค
ค, ง
ง, ก
83 )  เครื่องปั่นดินเผาจากราชบุรีให้สีแดงหรือน้ำตาลแดง ส่วนเครื่องปั่นดินเผาจากด้านเกวียนให้สีน้ำเงินเป็น
เพราะอะไร
 
ดินเหนียวราชบุรีมีออกไซด์ของเหล็ก และดินเหนียวด่านเกวียนมีออกไซด์ของทองแดง
ดินเหนียวราชบุรีมีออกไซด์ของเหล็ก และดินเหนียวด่านเกวียนมีออกไซด์ของโคบอลต์
ดินเหนียวราชบุรีมีออกไซด์ของทองแดง และดินเหนียวด่านเกวียนมีออกไซด์ของดีบุก
ดินเหนียวราชบุรีมีออกไซด์ของทองแดง และดินเหนียวด่านเกวียนมีออกไซด์ของโคบอลต์
84 )  การผสมเศษแก้วที่แตกหักจากการใช้งานลงไปในส่วนผสมที่จะหลอมทำแก้วเพื่อเหตุผลอะไร
 
ทำให้ส่วนผสมหลอมเหลวง่ายขึ้น
ทำให้แก้วที่มีความยืดหยุ่นสูงขึ้น
ทำให้ได้แก้วที่ทนความร้อนได้สูงขึ้น
ขจัดฟองก๊าซให้ออกจากแก้วเหลว
85 )  การกระทำข้อใดเป็นการอนุรักษ์ดิน
ก. ปลูกพืชขวางพื้นที่ลาดชัน
ข. ซื้อดินผสมมาปลูกต้นไม้
ค. พรวนดินให้ต้นไม้อยู่เสมอ
ง. ปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดิน
 
ก, ข
ข, ค
ค, ง
ง, ก
86 )  จากตารางข้อมูลเกี่ยวกับสมบัติของโลหะต่อไปนี้

ชนิดของโลหะ

จุดหลอมเหลว
(^oC)

ความหนาแน่น (g/cm^3)

การนำความร้อน (หน่วย)

A

B

C

D

1080

980

1500

1050

7.5

10.5

7.9

19.3

390

380

250

310


ต้องการสร้างอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีสมบัติดังนี้ คือ
ก. สามารถใช้งานที่อุณหภูมิ 960
ข. มีน้ำหนักเบา
ค. มีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดเมื่อได้รับความร้อนจะเลือกโหละชนิดใด
 
A
B
C
D
87 )  ในการถลุงตะถั่วจากเลดซัลไฟด์ต้องใช้สารเรียงตามลำดับตามข้อใด
 
คาร์บอน ออกซิเจน
ออกซิเจน คาร์บอน
ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์
คาร์บอน คาร์บอนไดออกไซด์
88 )  ข้อใดเป็นความแตกต่างของทับทิมและไพลิน
 
สิ่งเจือปน
ความแข็ง
ชนิดของแร่
ดัชนีหักเห
89 )  ข้อใดถูก
 
การนำกิ่งไม้แห้งมาทำเชื้อเพลิงเป็นการทำลายป่าทางอ้อม
การจุ่มไม้ในน้ำหรือการรมควันเป็นวิธีการรักษาเนื้อไม้
ไม้ทุกชนิดควรอาบน้ำยาก่อนนำมาใช้เพื่อให้ใช้ได้ทนนาน
การทำไม้อัดเป็นการใช้ไม้อย่างฟุ่มเฟือยเพราะต้องใช้ไม้ท่อนเป็นจำนวนมาก
90 )  ข้อใดไม่ใช่เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
 
การทำอาหารทะเลกระป๋อง
บังคับให้มีแหล่งบำบัดน้ำเสีย
การทำสถานที่ตากอากาศชายทะเล
อนุญาตให้ใช้เฉพาะเครื่องมือจับสัตว์น้ำขนาดใหญ่
91 )  ถ้านำอาหาร 4 ชนิด ลูกเดือย ผักคะน้า น้ำนม และน้ำอ้อย มาทดสอบตามตาราง

อาหาร

 

ผลการทดสอบกับสารละลายเบเนดิกต์

 

 

ผลการทดสอบกับสารละลายไอโอดีน

 

ก่อนต้ม

หลังต้ม

หลังเติมกรด

ก่อนเติมกรด

กลังเติมกรด

สารละลายสีฟ้า

เปลี่ยนเป็นสีเขียว-เหลือง และตะกอนสีส้มแดง

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

สารละลายสีฟ้า

เปลี่ยนเป็นสีเขียว – เหลือง และตะกอนสีส้มแดง แต่ช้ากว่า ก

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

สารละลายสีฟ้า

สีฟ้า

เปลี่ยนเป็นสีเขียว-เหลือง และตะกอนสีส้มแดง

มีสีน้ำเงิน

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

สารละลายสีฟ้า

สีฟ้า

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

จากตาราง สาร ก, ข, ค, ง คืออะไรตามลำดับ
 
น้ำนม น้ำอ้อย ผักคะน้า ลูกเดือย
น้ำอ้อย น้ำนม ลูกเดือย ผักคะน้า
น้ำนม น้ำอ้อย ลูกเดือย ผักคะน้า
น้ำอ้อย น้ำนม ผักคะน้า ลูกเดือย
92 )  คาร์โบไฮเดรตและกรดสเตียริคในปริมาณที่เท่ากันจะให้พลังงานตามข้อใด
 
ให้พลังงานเท่ากัน
คาร์โบไฮเดรตให้พลังงานมากกว่ากรดสเตียริค
คาร์โบไฮเดรตให้พลังงานน้อยกว่ากรดสเตียริค
คาร์โบไฮเดรตให้พลังงานน้อยกว่ากรดสเตียริค
93 )  จากตารางผลการทดสอบด้วยสารทดสอบต่าง ๆ A, B, C น่าจะเป็นสารใดตามลำดับ
สารทดสอบ

 

สารตัวอย่าง

 

 

A

B

C

สารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตในเบส

สีม่วง

ไม่เปลี่ยนสี

ไมเปลี่ยนสี

สารละลายเบเนดิกต์

ไม่เปลี่ยนสี

ตะกอนสีแดงอิฐ

ไม่เปลี่ยนสี

สารละลายไอโอดีน

ไม่เปลี่ยนสี

ไม่เปลี่ยนสี

ไม่เปลี่ยนสี

 
นมสด กลูโคส น้ำตาลทราย
ไข่ขาว แป้ง น้ำตาลทราย
นมถั่วเหลือง น้ำตาลทราย ไข่ขาว
กรดอะมิโน กลูโคส ไข่ขาว
94 )  ข้อใดถูก
 
โปรตีนจากพืชและสัตว์มีคุณค่าทางชีววิทยาเท่ากัน
ปริมาณโปรตีนที่ร่างกายต้องการขึ้นกับแต่ละช่วงของอายุ
ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์กรดอะมิโนได้เองต้องได้จากสารอาหาร
โปรตีนมีธาตุองค์ประกอบเหมือนกับคาร์โบไฮเดรต คือ คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน แต่โปรตีนมีธาตุ
ไนโตรเจนในขณะที่คาร์โบไฮเดรตมีธาตุกำมะถัน
95 )  ข้อใดเป็นหน้าที่ของวิตามิน
ก. ใช้ในการสร้างเนื้อเยื่อ
ข. เป็นแหล่งพลังงานของร่างกาย
ค. ช่วยป้องกันและต้านทานโรคต่าง ๆ
ง. เป็นตัวควบคุมการทำงานของระบบอวัยวะต่าง ๆ
 
ก, ข
ข, ค
ค, ง
ง, ก
96 )  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของน้ำในร่างกาย
 
เป็นตัวละลายของสารอาหาร
รักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่
ลำเลียงของเสียกำจัดออกจากร่างกาย
ควบคุมการขยายตัวของต่อมเหงื่อเพื่อระบายความร้อน
97 )  ข้อใดเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องในการย่อยสลายอาหารจนร่างกายนำไปใช้ได้
 
1
2
3
4
98 )  เด็กที่มีความสูงไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน ควรจะได้รับอาหารกลุ่มใด
ก. โปรตีน
ข. คาร์โบไฮเดรต
ค. ไขมัน
ง. เกลือแร่
 
ก, ข
ข, ค
ค, ง
ง, ก
99 )  ข้อใดผิด
 
กรดแลกติกและเกลือจะยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสีย
แบคทีเรียที่ทำให้เกิดกรดแลกติกเจริญเติบโตได้ดีในน้ำเกลือในสภาวะไร้อากาศหรือมีอากาศน้อย
การเติมน้ำข้าวหรือน้ำแป้งสุกลงไปในอ่างผักดองเป็นการเติมอาหารให้แก่แบคทีเรียที่ทำให้เกิดกรด
แลกติก
ผักที่ดองแล้วต้องค่อยหมั่นเติมน้ำข้าวหรือน้ำแป้งสุกไว้ เพื่อทำหน้าที่ เป็นสารกันบูดป้องกันการเกิด
เชื้อรา
100 )  ข้อใดไม่ช่วยป้องกันการขาดแคลนอาหารในอนาคต
 
การให้ความรู้ทางด้านโภชนาการ
ควบคุมจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น
การถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารเพื่อเก็บไว้กินได้นาน ๆ
ส่งเสริมให้มีการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มปริมาณ และคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตร
101 )  ด. ช.ใหม่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนจนกระทั่งอายุครบ 4 ขวบ กราฟข้อใดแสดงระดับภูมิคุ้มกันโรคของเขา ได้ถูกต้อง
 
1
2
3
4
102 )  กราฟในข้อใดเป็นผลการตรวจเลือดของคนเป็นเอดส์
 
1
2
3
4
103 )  นายมนัสป่วยด้วยโรคลำไส้อักเสบ หมอสั่งยาปฏิชีวนะให้กินครั้งละ 1 ช้อนตะ เป็นเวลาติดต่อกัน 4 วัน ๆ
ละ 3 ครั้ง แต่เขากลับรับประทานครั้งละ 1 ช้อนแกง วันละ 3 ครั้ง จนยาหมด ข้อใดถูก
 
ก, ค
ก, ง
ค, ง
ง, ก
104 )  สารที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดจัดเป็นยา
ก. สมจิตกินกล้วยผสมน้ำผึ้ง
ข. แพทย์ใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคที่แผล
ค. สมใจให้เพื่อนที่มีอาการอ่อนเพลียกินน้ำตาลก้อน
ง. แม่ให้ลูกกวาดแก่ลูก หลังกินยาเพื่อป้องกันลูกอาเจียน
 
ก, ข
ข, ค
ค, ง
ง, ก
105 )  ภาพแสดงการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากสมุนไพรต่อเชื้อลำไส้อักเสบและเชื้อไทฟอยด์บนวุ้น ก. ขิง ข. ใบพลู ค. ตะไคร้ ง. กระเทียม ข้อใดสรุปผิด
 
สารสกัดจากตะไคร้ยับยั้งเชื้อลำไส้อักเสบมากที่สุด
สารสกัดจากขิงไม่มีผลยับยั้งเชื้อลำไส้อักเสบและเชื้อไทฟอยด์
สารสกัดจากใบพลูมีผลยับยั้งเชื้อไทฟอยด์มากกว่าเชื้อลำไส้อักเสบ
สารสกัดจากกระเทียมมีผลยับยั้งเชื้อลำไส้อักเสบและเชื้อไทฟอยด์ไม่แตกต่างกัน
106 )  ผลการทดสอบยา 4 ชนิดเชื้อในลำไส้ และเชื้อวัณโรคได้ผลดังรูป ถ้าผู้ป่วยเป็นวัณโรค และมีอาการ ปวดท้องและท้องเสียจากอาหารเป็นพิษ ควรรับประทานยาชนิดใด
 
คลอแรมฟินิคอล ( C )
เตตราไซคลิน ( Te )
แอมพิซิลลิน ( AM )
นีโอมัยซิน ( NE )
107 )  ผลการทดสอบกับยาลดกรด
ยาลดกรด

 

pH ของสารละลาย

 

 

ผลที่สังเกตเห็น

กรดไฮโดรคลอริก

กรดไฮโดรคลอริก + ยาลดกรด

A


B


C


D

2


2


2


2

3


4


5


6

เกิดฟองฟู่


เกิดฟองฟู่


ไม่เปลี่ยนแปลง


ไม่เปลี่ยนแปลง


ยาลดกรดชนิดใดมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้ป่วยที่เป็นโรคกระเพาะอาหาร
 
A
B
C
D
108 )  ข้อใดเป็นยาสามัญประจำบ้านประเภทยาภายในทั้งสองชนิด
ก. ดีเกลือ วิตามินรวม
ข. น้ำมันละหุ่ง ควินินวัลเฟต
ค. เหล้าสะระแหน่ เจนเชียนไวโอเลต
ง. ยาลำบุงเลือด เหล้าแอมโมเนียหอม
 
ก, ข
ข, ค
ค, ง
ง, ก
109 )  เมื่อใช้สารออแกโนฟอสเฟตทุกสัปดาห์ เป็นเวลา 9 เดือนจะมีการสะสมสารนี้ในดินตามกราฟเส้นใด
 
A
B
C
D
110 )  ข้อใดที่ไม่สามารถวินิจฉัยได้ด้วยรังสีเอกซ์
 
คอหอยพอก
แผลในกระเพาะ
ลำไส้อุดตัน
โรคเกี่ยวกับเส้นประสาทในกระดูกสันหลัง
111 )  ส่วนใดของร่างกายผลิตสารเพื่อต่อต้านเชื้อโรค
ก. ไขกระดูก
ข. ไขสันหลัง
ค. ไต
ง. ม้าม
 
ก, ข
ข, ค
ค, ง
ง, ก
112 )  สุทธิดาถูกผ่าตัดลำไส้เล็กออกไปครึ่งหนึ่ง ระบบทางเดินอาหารจะเป็นเช่นไร
 
เกลือแร่และน้ำถูกดูดซึมน้อยลง
สารอาหารต่าง ๆ ถูกดูดซึมได้น้อยลง
ของเสียพวกอินทรียสารและนำถูกกำจัดได้มากขึ้น
อาหารจำพวกไขมันมีการแตกตัวเป็นเม็ดขนาดเล็กกว่าเดิม
113 )  ข้อใดทำให้เกิดรังแค
ก. มีฝุ่นละอองมาเกาะที่โคนผมมากกว่าปกติ
ข. ต่อมที่โคนผมหลั่งไขมันออกมามากกว่าปกติ
ค. ผิวหนังชั้นหนังกำพร้ามีการหลุดลอดมากกว่าปกติ
ง. เนื้อเยื่อบุผิวบนศีรษะมีการแบ่งตัวเพิ่มมากกว่าปกติ
 
ก, ข
ข, ค
ค, ง
ง, ก
114 )  ข้อใดถูก
 
ชั้นในของหนังกำพร้าเป็นที่อยู่ของปลายประสาทรับความรู้สึกร้อนเย็น
การที่เห็นผิวหนังเป็นสีคล้ำเนื่องจากมีสารเมลานินอยู่ในเซลล์ชั้นนอกของหนังกำพร้า
หนังกำพร้าช่วยป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตไม่ให้เป็นอันตรายต่อเซลล์ชั้นล่างลงมา
เนื้อเยื่อบุผิวเป็นองค์ประกอบของหนังกำพร้าและเซลล์กล้ามเนื้อที่ตายแล้วเรียงกันเป็นชั้น ๆ
115 )  ข้อใดเป็นข้อต่อที่มีทิศทางและการเคลื่อนที่เหมือนกัน
 
บั้นเอว นิ้วมือ
ซี่โครง ลำคอ
ข้อเท้า หัวไหล่
ข้อศอก ขากรรไกร
116 )  ข้อใดเป็นสาเหตุทำให้ข้อเคล็ด
 
ข้อต่อกระดูกเคลื่อนออกจากกัน
ของเหลวที่อยู่ที่ข้อต่อกระดูกมีน้อยลง
เส้นเอ็นยึดกระดูกฉีกขาดหรือยืดตัวออกมาก
กล้ามเนื้อที่ยึดติดเส้นเอ็นยึดกระดูกทำงานมากเกินไป
117 )  เซลล์กล้ามเนื้อของคู่ใดที่มีลักษณะเหมือนกัน
ก. แขน ผนังลำไส้เล็ก
ข. หัวใจ ผนังกระเพาะอาหาร
ค. ผนังหลอดเลือด ผนังลำไส้เล็ก
ง. กล้ามเนื้อที่ยึดซี่โครง กล้ามเนื้อบริเวณหัวไหล่
 
ก, ข
ข, ค
ค, ง
ง, ก
118 )  ข้อใดเป็นสาเหตุทำให้เกิดความเมื่อยล้าเมื่อยกตุ้มน้ำหนักค้างไว้เป็นเวลานาน ๆ
 
ไบเส็บ หดตัวนาน
ไตรเส็บ หดตัวนาน
ไบเส็บ คลายตัวนาน
ไตรเส็บ คลายตัวนาน
119 )  เวลาเกิดไฟไหม้ ชัยกาญจน์ สามารถยกตู้ที่มีขนาดใหญ่ได้ด้วยตนเอง เนื่องจากการทำงานของต่อมใด
 
ต่อมใต้สมอง
ต่อมหมวกไต
ต่อมพาราไทรอยด์
ต่อมที่อยู่ในตับอ่อน
120 )  พลังงานที่นักเรียนใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆในชีวิตประจำวันได้มาจากข้อใด
 
ระบบหายใจ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบต่อมไร้ท่อ
ระบบหายใจ ระบบโครงกระดูก ระบบย่อยอาหาร
ระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบกล้ามเนื้อ
ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร
121 )  ข้อใดเป็นตัวอย่างที่แสดงว่า สิ่งมีชีวิตเกิดจากสิ่งมีชีวิต
ก. ลูกอ๊อดที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นกบ
ข. ไวรัสเพิ่มจำนวนได้เมื่ออาศัยอยู่ในสิ่งมีชีวิต
ค. นกฟินซ์ชนิดต่าง ๆ ที่ดาร์วินพบที่หมู่เกาะกาลาปาโกส
ง. แมลงวี่ในหลอดทดลองที่มีอาหารเพาะเลี้ยงเพิ่มจำนวนมากขึ้น
 
ก, ข
ข, ค
ค, ง
ง, ก
122 )  ปีกค้างคาวมีการเรียงตัวของโครงกระดูกคล้ายคลึงกับรยางค์ของสัตว์กลุ่มใด
 
ขากกบ ขาไก่ ครีบพะยูน
แขนคน ครีบพะยูน ปีกแมลง
ปีกแมลง ปีกนก แขนคน
ครีบฉลาม ปีกนก ขากระต่าย
123 )  เสือชีต้าเป็นเสือที่วิ่งได้เร็วมาก ข้อใดต่อไปนี้น่าจะเป็นการวิวัฒนาการของเสือชีต้าตามแนวคิดของดาร์วิน
 
บรรพบุรุษของเสือชีต้าวิ่งเร็วโดยกำเนิดอยู่แล้ว ลักษณะการวิ่งได้เร็วจึงยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน
บรรพบุรุษของเสือชีต้าวิ่งได้ช้า แต่เกิดการกลายพันธุ์ ทำให้เสือชีต้าวิ่งได้เร็ว หาอาหารเก่งกว่า จนเหลือแต่
เสือชีต้าวิ่งได้เร็วในปัจจุบัน
บรรพบุรุษของเสือชีต้าวิ่งได้ช้า แต่จำเป็นต้องพยายามวิ่งให้เร็วเพื่อหาอาหาร ดังนั้นลูกรุ่นต่อ ๆ มา
จึงวิ่งได้เร็วมากขึ้น จนปัจจุบันเสือชีต้าจึงวิ่งได้เร็วมาก
บรรพบุรุษของเสือชีต้ามีทั้งสายพันธุ์ที่วิ่งได้ช้าและได้เร็ว และสายพันธุ์ที่วิ่งเร็วสามารถดำเนินชีวิตได้ดี
กว่า เพราะสามารถหาอาหารได้เก่งกว่า สายพันธุ์ที่วิ่งช้าจึงหายไปในการวิวัฒนาการ
124 )  ข้อใดไม่ใช่การปรับตัวของพืชให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
 
ใบที่เปลี่ยนเป็นกับดักแมลง
ใบที่เปลี่ยนเป็นหนวดเพื่อยึดเกาะหลัก
ใบที่เปลี่ยนเป็นหนามเพื่อลดการคายน้ำ
ใบที่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองเพื่อลดการสังเคราะห์แสง
125 )  ข้อใดไม่เป็นกลไกของสิ่งมีชีวิตในการดำรงความเป็นสปีซีส์เอาไว้
 
ซีโบรสไม่สามารถแพร่พันธุ์ต่อไปได้
ปูก้ามดาบชูก้ามใหญ่สีสดเพื่อชักจูงตัวเมียให้มาผสมพันธุ์
ลูกที่ได้จากหมีโคล่าส์เผือก มีขนสีขาวทั้งตัวและมีตาสีชมพู
หิ่งห้อยมีจังหวะของแสงที่กะพริบต่างกัน เพื่อบอกว่าเป็นเพศเมียหรือเพศผู้
126 )  คู่ของสัตว์ในข้อใดมีความใกล้ชิดทางวิวัฒนาการมากที่สุด
 
นกกับแมลง
ปลาหมึกกับหอย
ฟองน้ำกับปลาดาว
หนอนตัวกลมกับหนอนตัวแบน
127 )  ข้อใดเรียงลำดับพืชต่อไปนี้ ตามสายวิวัฒนาการจากอดีตถึงปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง
ก. มอส
ข. หวายตะนอย
ค. เฟิร์น
ง. สาหร่ายสีเขียว
 
ก, ข, ค, ง
ข, ค, ง, ก
ค, ง, ก, ข
ง, ก, ข, ค
128 )  จากสายใยอาหารที่กำหนด มีการถ่ายทอดพลังงานเคมีกี่ระดับ
 
หนึ่งระดับ
สองระดับ
สามระดับ
สี่ระดับ
129 )  สิ่งมีชีวิตพวกใดที่มีช่องเปิดทางเดินอาหารอันแรกเป็นปาก
ก. ฟองน้ำ
ข. ปลาดาว
ค. หอยปากเป็ด
ง. หนอนตัวกลม
 
ก, ข
ข, ค
ค, ง
ง,ก
130 )  การป้องกันน้ำเสียในเบื้องต้น ทำได้อย่างไร
 
ใส่สารเคมี และเพิ่มปริมาณออกวิเจนในน้ำ
น้ำทิ้งจากบ้านเรือนควรปล่อยลงบ่อพักก่อน แล้วค่อยซึมลงแหล่งน้ำ
ละเว้นการกระทำใด ๆ ที่จะทำให้สภาพแวดล้อมเกิดมลพิษอย่างรวดเร็ว
น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมต้องผ่านกระบวนการปรับสภาพอย่างสมบูรณ์ก่อนปล่อยทิ้งลงแหล่งน้ำ
131 )  ผลของการผสมข้าวโพดของนักพืชไร่เป็นไปตามตาราง
จำนวน

 

ลูกรุ่นที่ 1 (F[ tex ]F_1[/ tex ])

ลูกรุ่นที่ 2 (F[ tex ]F_2[/ tex ])

เมล็ดเป็นรูปสามเหลี่ยมหมด

เมล็ดเป็นรูปสามเหลี่ยม 8540 เมล็ด


เมล็ดเป็นรูปสี่เหลี่ยม 2950 เมล็ด

เมล็ดมีสีเหลืองออกส้มหมด

เมล็ดมีสีเหลืองออกส้ม 7995 เมล็ด


เมล็ดมีสีน้ำตาลอ่อน 2684 เมล็ด


จีโนไทป์ของพ่อแม่มีลักษณะอย่างไร
 
พ่อเป็นเมล็ดรูปสามเหลี่ยมสีน้ำตาลอ่อน แม่เป็นเมล็ดรูปสามเหลี่ยมสีน้ำตาลอ่อน
พ่อเป็นเมล็ดรูปสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลอ่อน แม่เป็นเมล็ดรูปสามเหลี่ยมสีน้ำตาลอ่อน
พ่อเป็นเมล็ดรูปสามเหลี่ยมสีเหลืองออกส้ม แม่เป็นเมล็ดรูปสามเหลี่ยมสีเหลืองออกส้ม
พ่อเป็นเมล็ดรูปสามเหลี่ยมสีเหลืองออกส้ม แม่เป็นเมล็ดรูปสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลอ่อน
132 )  ลักษณะการมีลักยิ้มในมนุษย์ควบคุมด้วยยีนเด่น A สามารถข่มยีนด้อย a ซึ่งควบคุมลักษณะ ไม่มีลักยิ้มได้
สมบูรณ์ ชายคนหนึ่งมีลักยิ้มแต่งงานกับหญิงคนหนึ่งไม่มีลักยิ้ม ปรากฏว่าลูกคนแรกไม่มีลักยิ้มโอกาสที่ลูก
คนที่ 2 และ 3 ทั้งสองคน จะมีลักยิ้มมีค่าเท่าไร
 
displaystylefrac{1}{8}
displaystylefrac{1}{4}
displaystylefrac{1}{2}
displaystyle{1}
133 )  ชายคนหนึ่งมีติ่งหูซึ่งบิดาไม่มีติ่งหู แต่งงานกับหญิงคนหนึ่งมีติ่งหู ซึ่งมีมารดาไม่มีติ่งหู อัตราส่วนจีโนไทป์
และฟีโนไทป์ของลูกที่เกิดขึ้นจะเป็นเท่าไร
 
อัตราส่วนจีโนไทป์เท่ากับ 1 : 1 และอัตราส่วนฟีโนไทป์เท่ากับ 3 : 1
อัตราส่วนจีโนไทป์เท่ากับ 3 : 1 และอัตราส่วนฟีโนไทป์เท่ากับ 1 : 1
อัตราส่วนจีโนไทป์เท่ากับ 1:2 :1 และอัตราส่วนฟีโนไทป์เท่ากับ 3 :1
อัตราส่วนจีโนไทป์เท่ากับ 1 :2 :1 และอัตราส่วนฟีโนไทป์เท่ากับ 1 :2 :1
134 )  ชายผิวเผือก แต่งงานกับหญิงผิวปกติที่ไม่เคยมีประวัติญาติพี่น้องคนใดมีผิวเผือก ลูกของหญิงชายคู่นี้
จะเป็นพาหะของผิวเผือกร้อยละเท่าไร
 
50
75
100
135 )  จงเรียงลำดับรูปต่อไปนี้ตามระยะการแบ่งเซลล์
 
ข, ก, ง, ค
ค, ก, ง, ข
ค, ข, ก, ง
ก, ข, ง, ค,
136 )  การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร
 
ทำให้สิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโต
ทำให้เซลล์ใหม่ทดแทนเซลล์ที่ชำรุด
ทำให้เกิดการรวมกันของเซลล์สืบพันธุ์ทั้งสองเพศ
ทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นมีโครโมโซมคงที่ในทุกรุ่น
137 )  ข้อใดถูก
ก. ในเซลล์สืบพันธุ์พบแต่โครโมโซมเพศเท่านั้น
ข. เซลล์สืบพันธุ์เกิดจากเซลล์ที่มีการแบ่งนิวเคลียร์แบบไมโอซิส
ค. ลูกชายทุกคนจะไม่มีโอกาสได้รับโครโมโซม X จากพ่อ
ง. เซลล์สืบพันธุ์ของพ่อและแม่มีโอกาสเท่ากัน ๆ กันที่จะให้ลูกชายหรือลูกสาว
 
ก, ข
ข, ค
ค, ง
ง, ก
138 )  ประภาวีมีหมู่เลือด AB แต่แม่มีหมู่เลือด A เขาแต่งงานกับณัฐที่มีหมู่เลือด O ซึ่งมีพ่อที่มีหมู่เลือด B
อยากทราบว่าโอกาสที่ลูกของเขาจะมีหมู่เลือด A เป็นเท่าใด
 
displaystylefrac{1}{4}
displaystylefrac{1}{2}
displaystylefrac{3}{4}
displaystyle{0}
139 )  จากแผนภาพของพงศาวลี สีทึบแสดงถึงคนที่ม้วนลิ้นได้ถูกควบคุมดดยยีนเด่น T คนที่ม้วนลิ้นไม่ได้ถูก ควบคุมโดยยีนด้อย t จีโนไทป์ของพ่อและแม่ควรเป็นข้อใด
 
พ่อ TT แม่ TT
พ่อ TT แม่ Tt
พ่อTt แม่ TT
พ่อ Tt แม่ Tt
140 )  ในการเปรียบเทียบค่าความเหมือนระหว่างแฝดไข่ใบเดียวกันและแฝดไข่คนละใบตามลำดับ ข้อใดควร
เป็นลักษณะสีผม
 
53% 48%
99.5 % 97%
99.6 % 21%
35 % 95.8%
141 )  ข้อใดเป็นลำดับหัวข้อการเขียนโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำในชุมชนได้ถูกต้อง
ก. แหล่งน้ำที่มีพืชน้ำจำนวนมากกว่า ควรจะมีค่า DO มากกว่า
ข. ปลูกผักตบชวา จอก และบัวในแหล่งน้ำทั้ง 2 แหล่งนี้
ค. วัดปัจจัยพื้นฐานทางกายภาพของแหล่งน้ำทั้ง 2 แหล่งนี้
 
ค, ข, ก
ข, ค, ก
ก, ข, ค
ก, ค, ข
142 )  กราฟแสดงจำนวนประชากรในช่วงอายุต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในบริเวณ ก, ข, ค ในปี พ.ศ. 2543 ก, ข, ค คือข้อใด

ข้อ

1

2

3

4

นิคมอุตสาหกรรม

หมู่บ้านในชนบท

หมู่บ้านจัดสรรในเมือง

นิคมอุตสาหกรรม

หมู่บ้านจัดสรรในเมือง

นิคมอุตสาหกรรม

นิคมอุตสาหกรรม

หมู่บ้านในชนบท

หมู่บ้านในชนบท

หมู่บ้านจัดสรรในเมือง

หมู่บ้านในชนบท

หมู่บ้านจัดสรรในเมือง

 
1
2
3
4
143 )  จากแผนภาพ การถ่ายทอดพลังงานและหมุนเวียนสารในระบบนิเวศข้อใดถูก
 
B = ผู้ผลิต D = ผู้ย่อยสลาย
B = ผู้บริโภคพืช C = ผู้บริโภคสัตว์
A = ผู้ย่อยสลาย C = ผู้บริโภคพืช
A = ผู้บริโภคพืชและสัตว์ B = ผู้ผลิต
144 )  จากแผนภาพการหมุนเวียนไนโตรเจนในระบบนิเวศข้อใดถูก

ข้อ

1

2

3

4

ไนโตรเจนอิสระ

ไนโตรเจนอิสระ

แอมโมเนีย

ไนเตรต

แอมโมเนีย

ไนเตรต

ไนเตรต

ไนโตรเจนอิสระ

ไนเตรต

แอมโมเนีย

ไนโตรเจนอิสระ

แอมโมเนีย

 
1
2
3
4
145 )  ความหมายของประชากร
 
ข้าวงเปลือกที่เก็บเกี่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. 2543 มีจำนวนทั้งสิ้น 567,892
ผึ้งและมดที่อาศัยอยู่บนต้นมะม่วงหน้าโรงเรียนเมื่อวานนี้นับได้ว่า 15,678 ตัว
นกพิราบที่อาศัยอยู่บริเวณสนามหลวงในเดือนเมษายนปีนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 5,673
จากการสำรวจสำมะโนประชากรในประเทศไทย พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 60 ล้านคน
146 )  จากรูปก, ข, ค, ง คือน้ำเสียจากแหล่งใด

ข้อ

1

2

3

4

อู่ซ่อมรถ

ตลาด

นาข้าว

ตลาด

นาข้าว

นาข้าว

อู่ซ่อมรถ

อู่ซ่อมรถ

ตลาด

อู่ซ่อมรถ

โรงพยาบาล

นาข้าว

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

ตลาด

โรงพยาบาล

 
1
2
3
4
147 )  ประโยชน์ที่ได้จากป่าข้อใดไม่ช่วยป้องกันปัญหามลภาวะของสิ่งแวดล้อม
 
ดูดซับน้ำ
ยึดดินไม่ให้พังทลาย
ปริมาณแร่ธาตุในดิน
เพิ่มออกซิเจนในบรรยากาศ
148 )  สมบัติของดินข้อใดที่ไม่นำมาใช้พิจารณา กำหนดคุณภาพของดิน
 
ลักษณะเนื้อดิน
สิ่งมีชีวิตในดิน
ปริมาณแร่ธาตุในดิน
ความเป็นกรดเบสของดิน
149 )  ข้อใดถูก
ก. สาร CFC มีผลทำให้สายใยอาหารมีความซับซ้อนลดลง
ข. สารCFC ทำปฏิกิริยากับโอโซนก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก
ค. ก๊าซโอโซนทำหน้าที่สะท้อนรังสี ความร้อนจากดวงอาทิตย์ในชั้นบรรยากาศโลก
ง. สาร CFC ทำให้โอโซนในบรรยากาศลดลงในขณะที่ก๊าซออกซิเจน
 
ก, ข
ข, ค
ค, ง
ง, ก
150 )  ข้อใดเป็นแนวทางปฏิบัติของการพัฒนาที่ยั่งยืน
ก. การพัฒนาที่ทำให้มนุษย์มีอายุยืนขึ้น
ข. การพัฒนาที่นำเอาพลังงานทดแทนมาใช้
ค. การพัฒนาที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ง. การพัฒนาที่นำเอาทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
 
ก, ข
ข, ค
ค, ง
ง, ก