O-NET 53

วิชา : ฟิสิกส์ ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 22 ข้อ ผู้เข้าชม : 25,118 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ถ้าธาตุ A เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่มีครึ่งชีวิตยาวกว่าธาตุ B โดยทั้งสองธาตุปล่อยกัมมันตภาพรังสีชนิดเดียวกันและมีปริมาณเริ่มต้นเท่ากัน ขัอใดสรุปถูกต้อง

 

อัตราการสลายตัวของ A สูงกว่า และ A มีปริมาณรังสีที่วัดได้เมื่อเริ่มทดลองสูงกว่า

อัตราการสลายตัวของ A สูงกว่า และ B มีปริมาณรังสีที่วัดได้เมื่อเริ่มทดลองสูงกว่า

อัตราการสลายตัวของ B สูงกว่า และ A มีปริมาณรังสีที่วัดได้เมื่อเริ่มทดลองสูงกว่า

อัตราการสลายตัวของ B สูงกว่า และ B มีปริมาณรังสีที่วัดได้เมื่อเริ่มทดลองสูงกว่า

2 ) 

ปล่อยวัตถุให้ตกลงมาตามแนวดิ่ง เมื่อเวลาผ่านไป 4 วินาที วัตถุมีความเร่งเท่าใด

 

9.8 เมตรต่อวินาที2

19.6 เมตรต่อวินาที2

26.4 เมตรต่อวินาที2

39.2 เมตรต่อวินาที2

3 ) 

แนวการเคลื่อนที่ของอนุภาคโปรตอนที่ถูกยิงเข้ามาในทิศตั้งฉากกับสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอเป็นดังเส้นทางหมายเลข 1 ถ้าอนุภาค X ถูกยิงเข้ามาในทิศทางเดียวกันและมีเส้นทางเดินดังหมายเลข 2 ข้อสรุปใดที่เป็นไปไม่ได้เลย 

อนุภาค X ดังกล่าวมีประจุบวก

อนุภาค X ดังกล่าวอาจเป็นโปรตอนที่เข้าสู่สนามไฟฟ้าด้วยอัตราเร็วที่ต่ำกว่า

ถ้าอนุภาค X ดังกล่าวมีประจุเท่ากับโปรตอน ก็จะมีมวลที่น้อยกว่า

อนุภาค X ดังกล่าวอาจเป็นนิวเคลียสที่มีเพียงโปรตอนสองตัว

4 ) 

เส้นลวดโลหะ AB กำลังตกลงมาในแนวดิ่ง ขณะที่เส้นลวดดังกล่าวกำลังเคลื่อนที่เข้าใกล้ขั้วเหนือ (N) ของแม่เหล็กดังรูป อิเล็กตรอนในเส้นลวดโลหะจะมีสภาพอย่างไร 

เคลื่อนที่จากปลาย A ไป B

เคลื่อนที่จากปลาย B ไป A

อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไปที่ปลาย A และ B ในสัดส่วนพอๆ กัน

อิเล็กตรอนจากปลาย A และ B เคลื่อนที่มารวมกันที่กึ่งกลางเส้นลวด

5 ) 

แรงระหว่างอนุภาคซึ่งอยู่ภายในนิวเคลียสประกอบด้วยแรงใดบ้าง

 

แรงนิวเคลียร์เท่านั้น

แรงนิวเคลียร์และแรงไฟฟฟ้า

แรงนิวเคลียร์และแรงดึงดูดระหว่างมวล

แรงนิวเคลียร์ แรงไฟฟ้า และแรงดึงดูดระหว่างมวล

6 ) 

วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่เป็นวลกลมรัศมี 21 เมตร ครบหนึ่งรอบ การกระจัดมีค่าเท่าใด

 

0 เมตร

42 เมตร

84 เมตร

132 เมตร

7 ) 

หนูตัวหนึ่งวิ่งรอบสระน้ำเป็นวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 เมตร ใช้เวลา 2 นาที ก็ครบรอบพอดี (กำหนดให้ \pi=\frac{22}{7}) จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้

     ก. อัตราเร็วเฉลี่ยของหนูเท่ากัน 0 เมตรต่อวินาที

     ข. ความเร็วเฉลี่ยของหนูเท่ากับ 22 เมตรต่อวินาที

     ค. ขณะวิ่งได้ครึ่งรอบจะได้การกระจัดเท่ากับ 14 เมตร

     ง. ขณะวิ่งได้หนึ่งในสี่รอบ จะได้การกระจัดประมาณ 9.9 เมตร

ข้อความใดถูกต้อง

 

ค. และ ง.

ข. ค. และ ง.

ก. ค. และ ง.

ถูกทุกข้อ

8 ) 

รถยนต์คันหนึ่งกำลังเคลื่อนที่บนถนนตรง กำหนดให้การเคลื่อนที่ไปข้างหน้ามีการกระจัดเป็นค่าบวกและการเคลื่อนที่ถอยหลังมีการกระจัดเป็นค่าลบ ถ้ารถยนต์คันนี้มีความเร็วเป็นค่าลบ แต่มีความเร่งเป็นค่าบวก สภาพการเคลื่อนที่จะเป็นอย่างไร

 

กำลังแล่นไปข้างหน้า แต่กำลังเหยียบเบรกเพื่อให้รถช้าลง

กำลังแล่นไปข้างหล้า และกำลังเหยียบคันเร่งเพื่อให้รถเดินหน้าเร็วขึ้น

กำลังแล่นถอยหลัง แต่กำลังเหยียบเบรกเพื่อให้รถช้าลง

กำลังแล่นถอยหลัง และกำลังเหยียบคันเร่งเพื่อให้รถถอยหลังเร็วขึ้น

9 ) 

ข้อใดใกล้เคียงกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์มากที่สุด

 

เครื่องบินขณะบินขึ้นจากสนามบิน

เด็กเล่นไม้ลื่น

ลูกเทนนิสที่ถูกตีออกไปข้างหน้า

เครื่องร่อนมีคนบังคับกำลังร่อนลง

10 ) 

ลูกตุ้มนาฬิกากำลังแกว่งกลับไปกลับมาแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ที่ตำแหน่งต่ำสุดของการแกว่าง ลูกตุ้มนาฬิกามีสภาพการเคลื่อนที่เป็นอย่างไร

 

ความเร็วสูงสุด ควมเร่งสูงสุด

ความเร็วต่ำสุด ความเร่งสูงสุด

ความเร็วสูงสุด ความเร่งต่ำสุด

ความเร็วต่ำสุด ความเร่งต่ำสุด

11 ) 

คลื่นกลตามยาวและคลื่นกลตามขวางถูกนิยามขึ้นโดยดูจากปัจจัยใดเป็นหลัก

 

ทิศการเคลื่อนที่ของเคลื่น

ทิศการสั่นของอนุภาคตัวกลาง

ประเภทของแหล่งกำเนิด

ความยาวคลื่น

12 ) 

ลูกบอลลูกหนึ่งตกลงน้ำและสั่นขึ้นลงหลายรอบ ทำให้เกิดคลื่นผิวน้ำแผ่ออกไปเป็นรูปวงกลม เมื่อผ่านไป 10 วินาที คลื่นน้ำแผ่ออกไปได้รัศมีสูงสุดประมาณ 20 เมตร โดยมีระยะระหว่างสั้นคลื่นที่ติดกันเท่ากับ 2 เมตร จากข้อมูลดังกล่าว ลูกบอลสั่นขึ้นลงด้วยความถี่ประมาณเท่าใด

 

0.5 Hz

1.0 Hz

2.0 Hz

4.0 Hz

13 ) 

ปัจจัยใดต่อไปนี้มีผลต่ออัตราเร็วเสียงในอากาศ

 

ความถี่

อุณหภูมิ

ความดัง

ความเข้มเสียง

14 ) 

ห้องประชุมหรือโรงภาพยนตร์กักบุเพดานห้องด้วยกระดาษชานอ้อย ติดผ้าม่านที่ผนังห้องและปูพรมที่พื้น ทั้งนี้เพื่อช่วยลดเสียงที่เกิดจากสมบัติข้อใด

 

การสะท้อนของเสียง

การหักเหของเสียง

การแทรกสอนของเสียง

การเลี้ยวเบนของเสียง

15 ) 

เหตุใดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจึงจัดเป็นคลื่นตามขวาง

 

เพราะสนามแม่เหล็กมีทิศตั้งฉากกับสนามไฟฟ้า

เพราะสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ามีทิศตรงข้ามกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น

เพราะสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ามีทิศตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น

เพราะสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ามีทิศเดียวกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น

16 ) 

ถ้าสถานีวิทยุเอเอ็มแห่งหนึ่งกระจายเสียงที่มีความถี่ 800 kHz ข้อใดกล่าวถูกต้อง

 

เสียงพูดถูกนำไปเพิ่มแอมพลิจูดและส่งออกไปโดยมีสัญญาณความที่ 800 kHz ขั้นเป็นระยะๆ

เสียงพูดถูกนำไปผสมกับคลื่นพาหะที่มีความถี่ 800 kHz

เสียงพูดถูกนำไปผสมกับคลื่นพาหะที่มีความถี่ไม่คงที่ แต่ให้ผลลัพธ์ที่มีความที่ 800 KHz คงที่

คลื่นพาหะความถี่ 800 kHz ถูกปรับความถี่ลงให้เหลือไม่เกิน 200 kHz เพื่อให้หูมนุษย์รับฟังได้

17 ) 

ข้อใดเป็นสมบัติของรังสีแอลฟา

 

เป็นอิเล็กตรอน

เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

เป็นนิวเคลียสของอะตอมฮีเลียม

เป็นโปรตอน

18 ) 

ธาตุที่มีสัญลักษณ์นิวเคลียร์ {}^{40}_{19}\textrm{K} มันถูกเรียกชื่อย่อว่าอะไร

 

โปแตสเซียม-19

โปแตสเซียม-21

โปแตสเซียม-40

โปแตสเซียม-59

19 ) 

ความเร็วแสงสุญญากาศมีค่าประมาณเท่าใด

 

1\times10^8 เมตรต่อวินาที

3\times10^8 เมตรต่อวินาที

3\times10^7 กิโลเมตรต่อวินาที

1\times10^9 กิโลเมตรต่อวินาที

20 ) 

จากข้อมูลต่อไปนี้

     ก. มวลของวัตถุน้อยที่สุด

     ข. วัตถุอยู่ในสุญญากาศ

     ค. ชั่งน้ำหนักวัตถุแล้วเป็นสูนย์

     ง. วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่

ข้อใดบ้างที่อยู่ในสภาพไร้น้ำหนัก

 

ค.

ข. และ ค.

ก. ข. และ ค.

ก. ค. และ ง.

21 ) 

โปรตอนหนึ่งตัวถูยิงเข้าไปในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ กรณีใดต่อไปนี้ไม่มีโอกาสเป็นไปได้

 

โปรตอนเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วที่เพิ่มขึ้น

โปรตอนเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วที่ลดลง

โปรตอนเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่

โปรตอนเดินทางเป็นเส้นโค้ง

โปรตอนสั่นแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

22 ) 

ข้อใดต่อไปนี้กล่าวเกี่ยวกับเสียงได้ถูกต้อง

 

เสียงที่มีคุณภาพดีจะฟังได้ไพเราะกว่าเสียงที่มีคุณภาพด้อยกว่า

เสียงใดๆ ที่ค่อยที่สุดมีระดับความเข้มเสียง 0 เดซิเบล และ เสียงใดๆ ที่ดังที่สุดมีความเข้มเสียง 120 เดซิเบล

การเทียบเสียงสายกีตาร์กับหลอดเทียบเสียง ต้องเทียบจนกระทั่งไม่เกิดบีตส์

เสียงเป็นคลื่นที่เกิดจากการสั่นของโมเลกุลอากาศเท่านั้น

การเลี้ยวเบนและการหักเหของเสียงเกิดเมื่อเสียงเดินทางผ่านตัวกลางต่างชนิดกัน