ข้อสอบภาษาจีน

ประเภทวิชาชื่อชุดข้อสอบผู้เข้าชม
ภาษาจีนข้อสอบวัดระดับทางภาษาจีน ระดับ 4 ชุดที่ 1 ( NEW HSK LEVEL 4 )10805
ภาษาจีนข้อสอบวัดระดับทางภาษาจีน ระดับ 4 ชุดที่ 3 ( NEW HSK LEVEL 4 )4782
ภาษาจีนข้อสอบวัดระดับทางภาษาจีน ระดับ 4 ชุดที่ 2 ( NEW HSK LEVEL 4 )4523
ภาษาจีนข้อสอบวัดระดับทางภาษาจีน ระดับ 5 ชุดที่ 4 ( NEW HSK LEVEL 5 )4933
ภาษาจีนข้อสอบวัดระดับทางภาษาจีน ระดับ 5 ชุดที่ 2 (NEW HSK LEVEL 5 ) 4551
ภาษาจีนข้อสอบวัดระดับทางภาษาจีน ระดับ 5 ชุดที่ 1 ( NEW HSK LEVEL 5 ) 5250
ภาษาจีนข้อสอบวัดระดับทางภาษาจีน ระดับ 5 ชุดที่ 3 ( NEW HSK LEVEL 5) 4423
ภาษาจีนรหัสวิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) สอบวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฏาคม 2552 เวลา 13:00- 16:00 น5502
ภาษาจีน การเขียน (สัญลักษณ์) ภาษาจีน5947
ภาษาจีนการอ่าน ภาษาจีน4494
ภาษาจีนคำศัพท์ ภาษาจีน 5163
ภาษาจีนไวยากรณ์ ภาษาจีน4840
ภาษาจีน พินอินและการออกเสียง ภาษาจีน5239
ภาษาจีนความรู้ทั่วไป ภาษาจีน4889
ภาษาจีน ตัวอักษรจีน 4648
ภาษาจีน การพูด (บทสนทนา) ภาษาจีน4295
ภาษาจีนรหัสวิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) สอบวันที่ 8 มีนาคม 25544705
ภาษาจีนรหัสวิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) สอบวันที่12ตุลาคม 25534095