​ห้องเรียนเกษตร ครั้งที่ 1 หัวข้อ “ปลูกเป็น กินเป็น”

ห้องเรียนเกษตร ครั้งที่ 1 หัวข้อ “ปลูกเป็น กินเป็น”
วันที่ 2 ตุลาคม 2557
ณ บ้านสวนเรียนรู้ Organic Way

เป็นกิจกรรมการเรียนรู้และปลูกฝังจิตสำนึกในด้านสิ่งเเวดล้อม โดยฝึกให้น้องๆ ทำการเกษตร ลงมือปฏิบัติจริงเรื่องการปลูกผัก เรียนรู้วิธีปรุงดิน ปลูกผัก เพาะกล้า และใช้ประโยชน์จากผักปลอดสารพิษที่ปลูกเอง และนำมาปรุงเป็นอาหาร การทำอาหารด้วยผักที่ตนเองปลูกด้วยรูปแบบของการปลูกที่สอดคล้องกับฤดูกาล เคารพธรรมชาติ ทำให้กระบวนการปลูกปลอดภัยจากสารเคมี

กำหนดการ

9.00 น.             พบกันที่บ้านสวนเรียนรู้ Organic Way

                        พบปะ/ทำความรู้จักกัน

9.30 น.             กิจกรรมตะลุยสวนเพื่อเข้าใจและรู้ที่มาของอาหาร

                        - ลองชิมอาหารที่มีความแตกต่างกัน

                        - เก็บผักปลอดสารพิษ หาวัตถุดิบเพื่อมาประกอบอาหาร

                        - ช่วยกันปรุงอาหารและทำอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพ

12.00 น.           รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ

13.00 น.           กิจกรรมนำเสนอขั้นตอนการทำ โดยใช้บทบาทสมมติ การสาธิต

14.00 น.           กิจกรรมปลูกผัก เรียนรู้วิถีเกษตรแบบคนเมือง- เรียนรู้การปลูกผัก เพาะเมล็ด วิธีปรุงดิน

15.00 น.           สรุปกิจกรรม แยกย้ายกลับบ้าน พร้อมนำต้นกล้าผักไปดูแลต่อที่บ้าน

15.30 น.           มอบประกาศนียบัตรให้เกษตรกรตัวน้อย

                        *(แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ชื่อ มะกรูด มะนาว มะเขือยาว มะเขือเปราะ)

หมายเหตุ * ค่าลงทะเบียนและอาหารกลางวัน 790 บาท/คน

ประกาศรายชื่อน้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม !! (อัพเดทวันที่ 1 ตุลาคม 57)

ชื่อ-นามสกุล                                       ชื่อเล่น

1. ด.ญ. กอด สุวรรณวลัยกร                      กอด

2. ด.ช. กาจ สุวรรณวลัยกร                        กาจ

3. ด.ช. กฤตภัค จรัสวงษ์                           เฟิร์ส

4. ด.ช. ศุภกร พรการัณย์กุล                       ตี่ตี๋

5. ด.ช. วชิรวิชญ์ แพนลา                       แทนไท

6. ด.ช. ธนนรินทร์ แพนลา                        กันต์

7. ด.ญ. ปกิตตา บุญธนลักษณ์                    ต้า

8. ด.ช. ชนิตร์นันท์ ปึงไพบูลย์                   เจมี่

9. ด.ช. สุวิชา ใจมั่น                               วิลเลียม

10. ด.ญ. รัตนาภรณ์ ใจมั่น                         วิว

11. ด.ช. สิรภพ เขียวแก้ว                         ภาค

12. ด.ช. ธนะสิทธิ ศิวะโมกข์ลัคณา          ตาต้า

13. ด.ช. กฤตภาส บุญมาศ                       มาร์ค

14. ด.ช. เกียรติก้อง อำนวยวิริยะ              ปินปิน

15. ด.ญ. กวินธิดา อำนวยวิริยะ                ปันปัน

16. ด.ญ. ปณิตา เต็มรังษี                        ผิงผิง

17. ด.ช. ธรรมวิทย์ สุดสาคร                    ข้าวปุ้น

18. ด.ญ. สุชานันท์ กิตติวรรณศักดิ์              อุ่น

การรับสมัคร

1. รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ วันนี้ - 30 กันยายน 2557 จำนวน 50 คน

2. ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์วิชาการ.คอม

3. ค่าลงทะเบียน ท่านละ 790 บาท

- โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชื่อบัญชี บจก.วิชาการดอทคอม เลขที่บัญชี 575-2-03146-2

- โอนเข้าบัญชี ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชื่อบัญชี บจก.วิชาการดอทคอม เลขที่บัญชี 008-7-00544-3

**ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 เท่านั้น

4. เมื่อชำระเงินแล้ว ให้เข้าไปที่ http://www.vcharkarn.com/camp/registerlist/72

แล้วกดที่เมนูแจ้งชำระเงิน พร้อมแนบไฟล์หลักฐานใบ Pay in

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: เบอร์โทรศัพท์ 091 7761 858 หรือ 02 583 2802

เงื่อนไข

1. ในกรณีฝนตก อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมเป็นกิจกรรมในร่ม

2. สิ่งที่ให้น้องๆเตรียมมาด้วย

• หมวก

• ร้องเท้า (ที่สามารถเลอะเทอะได้)

• เสื้อฝน (หากมี)

แผนที่